Oecumene inspireert

door Pieter Overduin*
HULST – Aan het eind van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen hielden de Protestantse gemeente Oosthoek en de Parochie van Hulst op zondag 26 januari 2020 een inspirerende dienst.  Dat gebeurde in de Sint Willibrordusbasiliek in Hulst.
Gebruikmakend van een aantal bouwstenen aangedragen door de christenen uit Malta, vonden we aansluiting bij het verhaal over Paulus zoals door Lucas overgeleverd in het boek Handelingen (hoofdstuk 27  en 28). Het thema BUITEN-GEWOON vriendelijk bood voor ons voldoende aanknopingspunten om dit concrete verhaal uit het leven van de apostel Paulus, die schipbreuk leed met alle andere opvarenden, toe te passen op onze gastvrijheid. Het verhaal daagde ons uit om te blijven streven naar meer dan het gewone. Bij voorbeeld om naast het elkaar reiken van de hand ook open te staan voor wat anderen ons te bieden hebben. Niet onbelangrijk in onze multiculturele samenleving.

De lezingen, de gebeden en de liederen – mooi ondersteund door het dameskoor en organist Marcel Mangnus – maakten het tot een betekenisvolle dienst, die ook dit jaar door velen werd bezocht. Pastoraal werker Ralf Grossert en ondergetekende gingen in deze viering voor.  Klik hier om het ten gehore gebrachte lied Unusual kindness te beluisteren. Dank aan allen die deze dienst mede door de ervaren gastvrijheid en de ter beschikking gestelde roeiboot mogelijk maakten.

*P. J. H. J. Overduin is emeritus-predikant van de Protestantse gemeente Oosthoek (Kloosterzande en Hulst).

 

Klik hier om de dienst te zien over hetzelfde thema die vrijdag 24 januari is gehouden in de Anglicaanse Sint Pauluskathedraal in de Maltese hoofdstad Valletta