Online in retraite

DOORN – De Getijdengemeenschap De Binnenkamer biedt belangstellenden vanaf deze maand een online retraiteprogramma om met elkaar op te trekken door onderling gesprek van hart tot hart, als tochtgenoten op reis door het leven.

De Binnenkamer is onderdeel van Klooster in de Cloud, dat sinds 2018 twee maal daags een getijdengebed houdt in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Via een videoverbinding zijn de deelnemers live aanwezig om te vieren en te bidden. Maar bidden kan natuurlijk ook op een eigen tijd. Het motto van de getijdengemeenschap is Bid en Bemin! De basis is de regel: het gaat er niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Daarbij worden geloofsgetuigen gekozen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis en Teresa van Avila.

Bid en Bemin!

Nu het coronavirus het hele maatschappelijke en persoonlijke leven flink op de kop heeft gezet, blijkt het waardevol dat het Klooster in de Cloud een online gemeenschap is. De visie van het Klooster in de Cloud is ook juist het initiëren van een virtuele vorm om als gelovigen samen op te trekken aan de hand van de leefregel Bid en Bemin. Juist in deze tijd is het belangrijk gebleken om daarop terug te vallen en elkaar zo te ondersteunen in geloof.

Van oudsher bestond binnen de Protestantse traditie de gewoonte om verschillende malen per dag de Bijbel te lezen en te bidden. In gezinnen gebeurde dat dagelijks na de maaltijd. Nu steeds meer mensen alleen leven of in gezinsverband waar deze traditie niet meer wordt voortgezet, is het van belang dat de kerk nieuwe vormen zoekt en creëert om individuele gelovigen ondersteuning te bieden voor hun geloofs- en gebedsleven. De Binnenkamer is een centrum van doorgaand gebed in het hart van de Protestantse Kerk, een moederhuis waar op de adem van de getijden gedankt wordt en de schriften opengaan. Ze zoekt de vernieuwing in eigentijdse vormen van de eeuwenoude monastieke traditie.

Online retraite

Begeleiders Corinne Groenendijk en Ronald Heins.

Voor mensen die verstilling en bewustwording zoeken en willen afstemmen op de Liefde die in en om hen is, is er nu gelegenheid om zich te laten meenemen in een weekritme van ontmoeting en verstilling in verbinding met anderen in het Klooster in de Cloud.

Er zijn vijf online retraiteweken, met een groep van ongeveer tien deelnemers. In dit proces van verstilling en bewustwording worden christelijke meditaties gehouden rondom Bijbelse verhalen en kunst, zodat men in verbinding met zichzelf en met elkaar komt. Vier professionele retraitebegeleiders zorgen voor ondersteuning. Het programma start maandagavond en eindigt zondagavond. Elke dag krijgen de deelnemers een filmpje van de begeleider met een meditatie en opdracht. Daarmee kan de deelnemer op zijn eigen tijd gedurende de dag aan de slag.

Driemaal in de retraiteweek is er een digitale uitwisseling met de hele groep via Zoom (op maandag, woensdag- en zondagavond van 20.00-21.00 uur). Er bestaat de mogelijkheid tot online meedoen aan de gestreamde getijdengebeden van de Binnenkamer (live om 9.30 en 21.30 uur of op je eigen tijd) via Klooster in de Cloud. In deze getijdengebeden wordt aandacht besteed aan de teksten uit de retraite.

Geurende de week worden gesprekken en ervaringen uitgewisseld via beveiligde chat of in tweetallen.

Onderwerpen

Er zijn vijf retraiteweken:

15-21 februari: Ik ben een psalm door Ronald Heins en Corinne Groenendijk
12-18 april: Elia, onthechten en vertrouwen door Reintje Stomphorst en Bert de Velde Harsenhorst
14-20 juni: Creatief verkennen door Corinne Groenendijk en Ronald Heins
13-19 september: Mediteren kun je leren door Corinne Groenendijk en Ronald Heins
15-21 november: Mediteren met het alfabet door Ronald Heins en Corinne Groenendijk

Meer informatie op www.bidindebinnenkamer.nl Aanmelden kan via bidindebinnenkamer@gmail.com. Kosten zijn € 35 voor de eerste retraite.