Oostkapelle kleurt groen

Dorpskerk

OOSTKAPELLE – De Protestantse Gemeente profileert zich als een groene kerk. Dat houdt heel veel in voor deze gemeente. Opvallend is dat de kerk daarbij ook nadrukkelijk manifesteert binnen de dorpssamenleving. Hieronder de tekst zoals die wordt weergegeven op de website  van de groene kerken.

,,In februari 2017 heeft de Protestantse Gemeente in Oostkapelle zich aangemeld als groene kerk. Wij zijn een pluriforme kerk waarin alle gezindten welkom zijn en zich scharen achter een veelheid aan leuke en zinvolle activiteiten. We hebben dus niet echt te klagen over leegstand, achterstand of neerslachtigheid, want het bruist hier als een zee van plannen en ideeën.

Landgoed Overduin

Een idee was nu om onze betrokkenheid op de natuur en onze zorg voor de schepping in concrete en groene daden om te zetten. Verder organiseerden we in 2016 bijv. een kersttocht “Volg de ster” naar een van de grote landgoederen hier in de Manteling van Walcheren, gingen we op bezoek bij de Moskee, houden we filmavonden voor iedereen, houden we elk jaar een groot jeugdkamp buiten de provincie, delen we elkaars lief & leed tijdens de huiskamergesprekken of organiseren speciale Instapdiensten door de leden.

Op weg naar Pasen in de Zionskerk

We zoeken zoveel mogelijk de binding met andere activiteiten in het dorp zoals presentaties op de Oostkappelse Dag, stichting Welzijn en we doen veel met de nieuwe sociale media: onze predikant twittert vaak en toont z’n gezicht op Facebook. Kortom: de Geest waait waar ie wil met iedereen en zit niet verstopt in een (traditionele) fles…

 

 

Hof van Heden

Wat doen we al groen?

Sinds 2015 heeft de diaconie i.s.m de Dorpsraad, de basisschool en een stichting voor Landschapsbeheer een pluktuin-voor-iedereen aangelegd (1400 m2), genaamd ‘De HOF VAN HEDEN”. Vol fruit, noten en bessen die gewoon geplukt kunnen worden, ook door wandelaars die van het aangrenzende wandelbos komen.

Er liggen sinds enkele jarenzonnepanelen op het dak en de opbrengst daarvan is goed, we schenken FairTrade-koffie sinds jaar en dag en er hangen overal spaarlampen. Maar dat was tot nu toe dan het zogenaamde ‘laaghangend fruit’ dat makkelijk was te plukken. We hebben in zoverre ook de buitenlandse projecten die we steunden gekoppeld aan duurzaamheid, want armoede heeft in vele landen en gebieden op aarde te maken met klimaatoorzaken en oneerlijke handelspraktijken cq. uitbuiting. De klimaatacties van KerkinActie en Tear bijvoorbeeld hebben steeds onze aandacht gehad bij de collectes.

Landgoed Berkenbosch

Wat gaan we nu doen?

De komende 2 jaar hebben we gepland om rondom de Zionskerk een nieuwe kerktuin aan te gaan leggen. Dit gebeurt met hulp van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, die ons ook hielp bij de aanleg van de Hof van Heden. Zo bespaart het ons het maaien van de grasvelden die er momenteel liggen. In april kwam iemand ons als kerkenraad informeren en inspireren; later dit najaar zal hij dit doen voor de hele gemeente, want groene kerk is niet iets voor een klein groepje maar we betrekken de hele club er bij: iedereen kan een steentje bijdragen voor zover zij dat thuis al niet doen. Dat vergroot de milieuwinst aanzienlijk.

Voorjaar 2017 wordt begonnen met het zaaien van wilde bloemenranden. Het idee is om in deze kerktuin ook wat symboliek aan te brengen in bijbels-christelijke zin: bloemen-figuren van geloof-hoop-liefde planten, een mini-meertje-van-Galilea etc. Er is namelijk een lager gelegen deel met afwatering naar een sloot. Volgend winterseizoen wordt dan besteed aan het maken van een tekening voor de inrichting en de keuzes die gemaakt moeten worden. We hopen daarmee een eerste aanzet te geven voor de aanleg, zodat we in 2018 volledig aan de slag kunnen gaan.

De Manteling bij kasteel Westhove

Deze en volgende zomer doen we mee met de Oostkappelse Dag: in en rondom de kerk presenteren we onze activiteiten en in een kraam dit project Groene Kerk. Ook de Dwergvleermuizen in de kerktoren krijgen betere aandacht (sinds Kerknacht 2016) en bescherming door St. Landschapsbeheer Zeeland.

Voor 2017 en 2018 staan diverse vervolg-activiteiten op de rol: we gaan elke geleding betrekken bij het maken van plannen, die organisch kunnen ontstaan en opbloeien. We beginnen met de Gemeentetoerusting (GTO) die educatieve bijeenkomsten zal gaan beleggen i.s.m. bijv. de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle. Momenteel wordt daar een pilot-project uitgerold voor het verduurzamen van woningen in een voorbeeldstraat. De Gemeente Veere is daarbij ondersteunend betrokken. Kortom, door meerdere initiatieven te koppelen komen allerlei groene activiteiten bijeen en worden versterkt de komende jaren. Oostkapelle en de Groene Kerk maken ons dorp schoner, duurzamer en leefbaarder.”