Op Bas en Tjalling kon je altijd rekenen

door Hugo Crucq

OUD-BEIJERLAND – De Protestantse gemeente Open Hof in Oud-Beijerland heeft tijdens de startdienst van 10 september 2021 twee vrijwilligers onderscheiden voor hun jarenlange verdiensten voor de gemeente. Bas Schelling was ruim 35 jaar lid van de Commissie van Beheer en daarna van het College van Kerkrentmeesters. Tjalling Nobels deed 34 jaar lang werkzaamheden op het Kerkelijk Bureau als administrateur ledenadministratie. Beide actieve vrijwilligers ontvingen bij hun afscheid het draaginsigne in goud van de VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer).

Bas Schelling (l) krijgt zijn onderscheiding met oorkonde van Marc Bijl. In het midden staat Tjalling Nobels, de man die tijdens deze startdienst ook werd onderscheiden.

Bas Schelling

Het was Bas Schelling op het lijf geschreven om, als medewerker van een grote bank, zich bezig te houden met financiële aangelegenheden binnen voorheen het College van Beheer van de Hervormde Ontmoetingskerk en daarna van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland.

Al die 35 jaren heeft Bas zich met hart en ziel ingezet voor de geldwerving via de actie Kerkbalans en alle administratieve werkzaamheden die gepaard gaan met het proces van de vaste vrijwillige bijdragen (VVB). Elke maand produceerde hij het overzicht met staaf- en

Een trotse Bas Schelling laat zijn oorkonde zien.

cijfertabellen van de stand van zaken betreffende de hoogte van de toezeggingen en de ontvangsten. Daaraan ging heel wat uitzoekwerk en administratief handelen vooraf. Het meeste werk daarvoor gebeurt achter de schermen. Bas besteedde er vele uren aan en zijn echtgenote Ina ondersteunde hem bij het werk.

Zijn vrijwilligerswerk voor de kerk was vooral zichtbaar als hij bij nagenoeg elke kerkdienst in de Wijnstok op zijn vast stek aanwezig was om collectebonnen uit te reiken. Voor de collectebonnen-administratie hield hij minutieus een zeer uitgebreid Excelsheet bij. Op Bas kon altijd worden gerekend, ook door de medewerkers op het Kerkelijk Bureau.

De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Marc Bijl, bedankte Bas hartelijk voor zijn grote inzet en overhandigde hem het draaginsigne in goud met bijbehorende oorkonde.

 

Tjalling Nobels

Marc Bijl (r) overhandigt Tjalling Nobels het gouden draaginsigne met bijbehorende oorkonde.

Het werd Tjalling Nobels als het ware met de paplepel ingegeven: zijn opa was ooit ook administrateur bij de kerk en Tjalling ging dan met hem mee. Toen zijn opa overleed nam hij het werk van hem over. Op het Kerkelijk Bureau gold hij als de ‘primus inter pares’. Voor de ledenadministratie kon je altijd aankloppen bij Tjalling. Als voormalig politieman zit plichtsgetrouwheid in de genen.

Er is in de tussentijd veel veranderd in de organisatie en de manier van werken. Als lid van de gereformeerde Thomaskerk vond hij het bij de fusie met de Hervormde Ontmoetingskerk in 2006 nog te vroeg om ermee te stoppen. Deze zomer, 15 jaar later, vond hij – als 84-jarige – dat het stokje kon worden overdragen.

Behalve de onderscheiding met oorkonde waren er ook mooie bloemen voor Tjalling Nobels.

Toen hij zijn kerkenwerk begon was het werken met ledenkaarten in grote kaartenbakken, waarbij voor het pastoraat duplicaten gemaakt moesten worden. Het ging met de typemachine en overslagen en later ook met de kopieermachine. Tjalling heeft van daaruit als niet meer de jongste de ontwikkelingen meegemaakt naar het werken met de computer en de centraal opgeslagen ledenadministratie in LRP via het internet.

Door zijn jarenlange betrokkenheid weet hij veel van de geschiedenis van de gemeenteleden. Bij een vraag over een gemeentelid of diens familie kwam er vaak direct een antwoord en als de informatie niet accuraat aanwezig was dook hij in de kaartenbakken of later in het digitale bestand.

Marc Bijl bedankte ook Tjalling hartelijk voor zijn grote inzet en overhandigde hem het draaginsigne in goud met bijbehorende oorkonde.