Op bedevaart in Zeeland

AARDENBURG  – Van 1273 tot ongeveer 1600 trokken pelgrims naar Aardenburg vanwege de verering van ‘Onze Lieve Vrouw van Aardenburg’ en werden in de Pinksterweek de grote en kleine ommegang gehouden. Vanaf 1604 werd deze bijzondere verering van Maria in de stad Brugge voortgezet en na de heroprichting van de parochie Aardenburg in 1804 hier in ere hersteld.

De Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad heeft daarom evenals voorgaande jaren op het programma gezet: de plechtige bedevaartsdienst met als thema “Wees Gegroet…. MARIA” op 23 mei, de woensdag na Pinksteren dus. Voor het eerst wordt er naast de Bedevaartsdienst een volledig dagprogramma aangeboden. (let op: de kerkdienst is nu ’s morgens  – voorheen was deze ’s middags).

Programma:

10.00 uur Plechtige bedevaartsdienst in de Heilige  MariaHemelvaart-kerk, met aansluitend processie  langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger  pastoor Wiel Wiertz. M.m.v. Gemengd koor Sint Cecilia o.l.v. dirigente Rina Marteijn-Goossens en  organist Benny Lampo.
11.00 uur – 11.30 uur: koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk
11.30 uur – 12.15 uur: boeiende presentatie in de kerk met aansluitend film over de kerk.
12.30 uur – 14.00 uur: gebruik maaltijd in één van de Aardenburgse restaurants, € 20,- (excl. consumpties)
14.30 uur aanvang Middagprogramma (€ 7,50 incl. 1 cons.)

Keuze uit:
– boeiende wandeling door Aardenburg “Van Steen tot Inktpot” met bezoek aan Sint Baafskerk en  Doopsgezinde kerk.
– bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve
– bezoek/rondleiding Slakken In den Wijngaard met tot slot een drankje, ca. 17.00 uur einde

Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te melden, en wel voor 1 mei a.s. Betaling dient te geschieden bij aanmelding.

Aanmelden en overige inlichtingen: Marc Moens, p.a. Parochiekern Aardenburg Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg (tel. 0117-493125 of 06-51996052) of via e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
Betaling dient te geschieden op rekeningnr. NL72 RABO 0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v.  Bedevaart 2018.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

BRON: Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg