Oproep tot solidariteit en gebed voor Oekraïne

WEMELDINGE/UTRECHT – De oorlog in Oekraïne is in de nacht woensdag op donderdag (24 februari 2022) in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut en de beelden uit Oekraïne wekken verbijstering. Het Moderamen van de landelijke Protestantse Kerk roept alle protestantse gemeenten op tot solidariteit en gebed voor Oekraïne.

Onze classispredikant Arie van der Maas zegt de berichten over Oekraïne donderdag ‘met afschuw’ te hebben gevolgd. ,,Wat gevreesd werd is toch gebeurd. Onze gedachten en gebeden zijn bij de mensen in Oekraïne en bij hen die hier zijn en zich grote zorgen maken over familie en vrienden. Ik ondersteun van harte de oproep tot bezinning en gebed en om ruimhartig te zijn voor mogelijke vluchtelingenstromen als die op gang komen. Solidariteit van de internationale gemeenschap en van kerken zal dan van groot belang zijn. Ik bid dan ook: Geef vrede Heer, geef vrede. Erbarm U.’’

Wereldwijd gebed

De Wereldraad van Kerken heeft donderdag 24 februari meteen opgeroepen tot wereldwijd gebed op Aswoensdag, 2 maart. Kerken kunnen ook bij dit moment aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de situatie in Oekraïne. Via Kerk in Actie wordt hulp geboden, waar uw gemeente aan bij kan dragen door middel van een collecte.

De Protestantse Kerk en Kerk in Actie sluiten zich aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken om elk gebruik van gewapend geweld in Oekraïne te stoppen. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat dialoog – gebaseerd op de beginselen van internationaal recht en respect voor vastgestelde nationale grenzen – de juiste weg was en is voor het oplossen van de spanningen. Wij roepen op tot onmiddellijke beëindiging van de vijandelijkheden en tot bescherming van mensenlevens en gemeenschappen die door dit geweld worden bedreigd,” is de gezamenlijke verklaring.

Ds. René de Reuver, scriba synode PKN, roept protestantse gemeenten op ook zondag in de kerkdiensten te bidden voor Oekraïne: ,,Laten we samen in gebed gaan voor alle mensen die zo zwaar lijden in deze situatie. Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.” Er is al jarenlang een hechte band tussen de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie met partners en kerken in Oekraïne. De Reuver: ,,We voelen ons vandaag meer dan ooit met hen verbonden, en leven met hen mee in deze inktzwarte tijd. In tijden van oorlog komt het erop aan dat je samen bidt om vrede.”

Ds. Marco Batenburg schreef namens het moderamen een gebed dat we samen kunnen bidden voor Oekraïne:

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
Iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners,
laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus’ naam,

Amen