Jeruzalem

Oproep tot vrede in Jeruzalem

Het Overlegorgaan Joden, christenen en moslims (OJCM) vraagt religieuze leiders wereldwijd om nu op te roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld in Jeruzalem.

Het OJCM schrijft in de brief dat ‘Jeruzalem, de stad die door onze drie religies als heilig wordt gezien, een symbool van vrede zou moeten zijn’.
‘Wij vragen de leiders van alle drie de religies om nu op te roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld. Geef partijen de ruimte om in goed vertrouwen te onderhandelen in een zoektocht naar een evenwichtige, rechtvaardige en op vrede gebaseerde oplossing voor de stad die door ons allemaal als een heilige plek wordt beschouwd.

Lees hier de volledige brief van het OJCM.

In het Overleg Joden, Christenen, Moslims participeren de Raad van Kerken, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Contactorgaan voor Moslims en Overheid.

Bron: Raadvankerken.nl, Protestantsekerk.nl

foto: Umsplash