Oud-deken Peter van Hecke overleden

Peter van Hecke foto www.rkwalcheren.nl

Peter van Hecke foto www.rkwalcheren.nl
MIDDELBURG – Op vrijdag 30 december 2016 is overleden oud-deken  Petrus Joannes (Peter) van Hecke. Hij werd geboren op 10 november 1941 te Middelburg. Op 25 juni 1966 werd hij tot priester gewijd. Daarna was hij achtereenvolgens assistent in Breda en kapelaan in Bergen op Zoom. Na te hebben gewerkt als districtscatecheet werd hij 15 oktober 1990 benoemd in de parochies van Middelburg, Vlissingen en Oost- en West Souburg, waar hij later ook pastoor werd. Per 1 september 1999 werd Van Hecke benoemd tot deken van het dekenaat Zeeland en tevens tot lid van het Kathedrale Kapittel van het Bisdom Breda. In deze periode was hij ook tijdelijk parochie-administrator van de huidige H. Andreasparochie en de huidige H. Pater Damiaanparochie. Daarnaast verrichtte Van Hecke projecttaken voor het dekenaat Het Markiezaat en was hij lid van diverse diocesane adviesorganen. Op 13 april 2007 werd Peter van Hecke eervol ontslag verleend. Omwille van een levenskeuze en in overleg met de bisschop heeft Peter van Hecke sinds 1 maart 2013 de priesterlijke bediening neergelegd.
De afscheidsdienst was zaterdag 7 januari in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, gevolgd door een korte herdenking in de aula van crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom. (bron: Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg)