Oud-predikant Den Hollander van Oostkapelle overleden

OOSTKAPELLE – Ds A.C. den Hollander, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk, is dinsdag 17 mei 2022 overleden. Toon den Hollander was jarenlang predikant in Oostkapelle.

Ds Toon den Hollander.

Anthonie Cornelis den Hollander werd geboren op 30 mei 1944. Na zijn studie in Utrecht werd hij in 1974 als predikant bevestigd in de Hervormde gemeente Ommelanderwijk en Meeden. Vier jaar later, in december 1978, maakte hij de overstap naar de Hervormde gemeente van Oostkapelle, waar hij de rest van zijn (werkzame) leven zou blijven. In Oostkapelle volgde ds Den Hollander ds E.R.O. Richard op, die in 1978 met emeritaat ging. Toon den Hollander was in de vierhonderdjarige historie van de Hervormde gemeente Oostkapelle de 37ste predikant.

Preken tot op het laatst toe

In Oostkapelle begeleidde ds Den Hollander het Samen-op-Weg-proces, dat in oktober 2005 resulteerde in de fusie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk tot de Protestantse gemeente Oostkapelle. Hij ging in juli 2008 met emeritaat. Dat weerhield hem er niet van om overal te blijven preken. Hoewel hij al geruime tijd ziek was, ging hij tot op het laatst toe in veel gemeenten voor. ,,Dat deed hij heel graag. Hij preekte met plezier en toewijding, een echte toegewijde dienaar van Gods woord. En hij was heel muzikaal’’, zegt ds Marjo Wisse, preses van de classis Delta.

Ook bovenplaatselijk was ds Den Hollander actief. Hij was jarenlang voorzitter van de classis Middelburg, voorzitter van het College van Opzicht, voorzitter van het College van Bezwaren en Geschillen en voorzitter van de werkgroep theologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

Ds Wisse werkte veel met hem samen en onderhield een warme vriendschap met hem. ,,Hij was een buitengewone aardige, erudiete en wijze man. Een bescheiden mens. Hij zocht altijd naar de goede verstandhouding tussen mensen.’’

Ds Den Hollander stond bekend als iemand die veel las en studeerde, ook na zijn emeritaat, en zijn kringen hadden hoge kwaliteit, zegt ds Flip Beukenhorst, zijn opvolger in Oostkapelle. Met collega predikanten vormde hij een ‘studiekring Sölle’. De kring is zo genoemd omdat de groep aanvankelijk de theologische publicaties van de vredestheologe Dorothee Sölle bestudeerde. Inmiddels zijn vele theologische werken en publicaties bestudeerd. Omdat de groep met Dorothee Sölle begon, kreeg het gezelschap algauw de bijnaam de ‘Sullenclub’, aldus ds Wisse.

De predikant was getrouwd met Gerda en vader van drie kinderen. De uitvaart van ds Den Hollander is dinsdag 24 mei in Oostkapelle; om twee uur ’s middags is de uitvaartdienst.