Oud-predikant Gereformeerd Nieuwdorp overleden

Tot appartementencomplex verbouwde voormalige Gereformeerde kerk Nieuwdorp

LEEUWARDEN – Geheel onverwachts is op maandag 13 februari dominee P. Hekstra (Paulus) op 64-jarige leeftijd overleden. Hekstra werd 12 juni 1942 geboren in Bandoeng  (Indonesië).
Na aan de Vrije Universiteit theologie te hebben gestudeerd werd hij in 1970 kandidaat gesteld.  Op 3 januari 1971 deed Hekstra intrede in de Gereformeerde  kerk in Twijzel. Vervolgens verbond hij zich op 25 mei 1975 aan de Gereformeerde kerk van Nieuwdorp, waarna hij van 11 november 1979 dominee werd van de kerk in Beetgum.
Hekstra werd 8 september 1991 opnieuw beroepbaar gesteld, waarna hij pastoraat verleende in diverse gereformeerde en hervormde gemeenten. Hij ging op 30 juni 2007 met emeritaat.
Afscheidsdienst maandag 20 februari in kerkgebouw De Oase aan Weideflora 142 in Leeuwarden-Huizum. Aansluitend teraardebestelling om Huizumer begraafplaats.