Oud-predikant Jan van Pijkeren van Meliskerke overleden

MELISKERKE-LOCHEM  – Emeritus predikant Jan van Pijkeren, oud-predikant van onder meer Meliskerke-Biggekerke-Zoutelande, is zondag 30 april 2023 op 75-jarige leeftijd in zijn woonplaats Lochem overleden.

Ds Jan van Pijkeren.

(Gerrit) Jan van Pijkeren werd op 24 augustus 1947 geboren in Ermelo. Na zijn studie in Kampen werd zijn eerste gemeente in 1974 de gereformeerde kerk in Meliskerke. Hij diende tevens de gereformeerde kerken van Biggekerke en Zoutelande. In 1979 ging hij als gereformeerd predikant aan de slag in Hilversum, gevolgd door Breda (1986), Doorn (1997) en Eindhoven (2006). In 2012 ging ds Van Pijkeren met emeritaat.

Ds. Van Pijkeren maakte twaalf jaar deel uit van het deputaatschap Samen op Weg, waarvan een deel als voorzitter. Daarnaast was hij bestuurslid van de Bond van Nederlandse Predikanten. Verder was hij 7 jaar afgevaardigde naar de generale synode van de Protestantse Kerk. Hij droeg de oecumene een warm hart toe en was 22 jaar lid van oecumene-organen van de synode en 7 jaar adviseur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Namens de generale synode was hij ook afgevaardigde naar theologische-, mensenrechten- en kerkconferenties in Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Litouwen en Rusland. Verder maakte hij in het kader van gemeentecontacten reizen naar Duitsland (de vroegere DDR), Litouwen en Estland.

Israël lag hem na aan het hart, en hij was jarenlang kerkvisitator voor Kerk & Israël. Voor de NCRV was hij negen keer reisleider naar Israël.

De predikant was verder zeer actief voor het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa (IPNZE). Hij diende drie Nederlandse Interkerkelijke Gemeenten: Alanya (2014), Costa del Sol (2016) en Guardamar del Segura (2016-17).

Ds Van Pijkeren is op 8 mei herdacht in de Gudulakerk in Lochem, de kerk waarin hij als emerituspredikant geregeld voorging.