Oud-predikant Krabbendijke overleden

ASSEN – Emeritus predikant ds B. Fidder is vrijdag 10 juli 2020 op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Assen overleden. Ds Fidder stond in de jaren zestig als predikant van de Gereformeerde kerk in Krabbendijke.

Bernard Fidder werd op 23 december 1930 geboren in Emmen. Na zijn studie aan de Theologische Hogeschool in Kampen werd Krabbendijke zijn eerste gemeente in 1961. Daar volgde hij ds J. van der Klauw op. In 1964 werd hij door de Krabbendijkse kerkenraad ‘uitgeleend’ om een jaar lang legerpredikant in Ossendrecht te zijn. Daartoe volgde hij zes weken lang in Nunspeet een speciale opleiding. Op de legerplaats Ossendrecht was hij geestelijk verzorger en ging hij voor in kerkdiensten voor de militairen. Ossendrecht telde in die tijd een gereformeerde dominee, een hervormde dominee, twee legeraalmoezeniers en een raadsman van het Humanistisch verbond. Per lichting kwamen ongeveer 2000 dienstplichtigen in Ossendrecht als rekruut op.

Na deze diensttijd was hij reserve-legerpredikant. Hij werd als legerpredikant gevraagd door de provinciale deputaten voor de geestelijke verzorging van zee-, land- en luchtmacht van de kerk. In de jaren zestig stonden vooral de vraagstukken over de kernbewapening en dienstweigering in de belangstelling.

Ds B. Fidder in 1965 na zijn diensttijd in Ossendrecht weer thuis in Krabbendijke. foto Zeeuwse Bibliotheek

In een interview met de Provinciale Zeeuwse Courant (12 juni 1965) zei hij daarover na zijn terugkeer in Krabbendijke: ,,Als daar vragen over werden gesteld, gaf ik een samenvatting van het rapport over de kernwapens van de hervormde synode. Uit dat rapport komt naar voren, dat het leger als defensief apparaat niet valt te veroordelen. Ik voor mij ben nooit verder gegaan dan het meedenken in de problematiek. Nooit nee of ja gezegd tegen de kernbewapening. In deze situatie is een uiteindelijke mening voorbarig, omdat de zaak in ontwikkeling is. We kunnen alleen nog maar meedenken. Iedereen is het er over eens, dat de problematiek alleen nog maar supra-nationaal kan worden opgelost. Maar in deze problematiek moeten onze overheden zich bewust zijn, dat er een bevolking is, die met haar wil meedenken. Daarom is voor ethische vragen van geweldig belang het meedoen aan opinievorming.’’

In 1966 verbond ds Fidder zich aan de gereformeerde kerk van Appingedam. Daarna stond hij achtereenvolgens in Rotterdam-IJsselmonde (1974) en Assen (1977). In 1992 ging hij met emeritaat.

In 2010 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.