Oud-predikant Spijkenisse overleden

GRONINGEN – Prof. dr. H.W. de Knijff is zondag op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Groningen overleden. De Knijff stond van 1969 tot 1974 in Spijkenisse als predikant van de hervormde gemeente.

Prof. dr. H. W. de Knijff

Henri Wijnandus de Knijff werd op 23 juni 1931 geboren in Enschede. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en in Bazel. Vervolgens was hij predikant van de hervormde gemeenten in Hem-Venhuizen (1959), Gent (1964) en als laatste Spijkenisse.

In 1970 promoveerde De Knijff op zijn proefschrift ‘Geest en gestalte. O. Noordmans’, een bijbeluitlegging in hermeneutisch verband. Hij werd in 1974 benoemd tot hoogleraar christelijke ethiek en vanaf 1984 tot 1986 als kerkelijk hoogleraar dogmatiek en Bijbelse theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1975 ontving hij de Mallinckrodt Prijs van de Rijks Universiteit Groningen.

In 1988 ontving hij een eredoctoraat van de Theologische Academie in Debrecen, Hongarije, wegens wetenschappelijke verdiensten op internationaal niveau. Prof. dr. De Knijff hield zijn afscheidsrede van de universiteit Utrecht in september 1996.

Van zijn hand verschenen verschillende boeken: ‘Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging’ over secularisatie, wetenschap en christelijk geloof (2013); ‘Venus aan de leiband’ over Europa’s erotische cultuur en christelijke seksuele ethiek; ‘Tussen woning en woestijn; milieuzorg als aspect van christelijke cultuur’, waarin de defaitistische rede het vertrekpunt is van zijn betoog;  ‘Teksten over theologie en natuurwetenschap’ (coauteur N.W. den Bok); ‘Elkaar verstaan’ (coauteur G.P. Hartvelt); ‘Een richtingenstrijd in de Gereformeerde Kerk’ (coauteur L.Graff) over voetianen en coccejanen 1650-1750; ‘Fundamentalisme’ (coauteur Renate G. Fuks-Mansfeld) over ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten; en het hermeneutische werk ‘Sleutel en Slot’, een veel gebruikt boek aan de theologische faculteit in Boedapest.

De crematie zal plaats vinden in besloten kring. De dienst van Woord en Gebed is op zaterdag 14 september 2019 om 13.30 uur in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Groningen. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de Lutherzaal.