Oud-predikant Van der Want van Melissant overleden

BARNEVELD – Ds N. van der Want, emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), is vrijdag 3 april 2020 in zijn woonplaats Barneveld op 70-jarige leeftijd overleden. Ds Van der Want diende de HHK van Melissant van 2011-2015.

Ds N. van der Want

Nelis van der Want (21 november 1949) werd geboren in een hervormd gezin in Dordrecht. Op 36-jarige leeftijd werd hij predikant. Zijn eerste gemeente was Waddinxveen  waar hij in 1986 werd bevestigd in de christelijke afgescheiden gemeente.

In 1994 vertrok ds Van der Want met zijn gezin naar de Biserca Evanghelica Romana in Roemenië, waar hij werkzaam was namens de stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië in Bacau. Onder zijn leiding kwam daar onder meer een Bijbelschool tot stand.

Tijdens zijn predikantschap in Roemenië zette hij zijn passie voor muziek in om alle liederen die in omloop waren te verzamelen. De liederen in de boekjes waren met de hand genoteerd en gekopieerd en slecht leesbaar. Per gemeente verschilden de melodieën ook aanzienlijk. Met financiële hulp van de stichting Hulp Oost-Europa (HOE) noteerde hij alle melodieën en voorzag ze van een harmonisatie. Dat resulteerde in de bundel  ‘Cãntãri Chreştineşti’ (Christelijke liederen, 1999), waarin 459 vooral eenvoudige gezangen zijn opgenomen, en wat daar nu de gangbare bundel is geworden.

Ds Van der Want kwam in 1998 terug naar Nederland, waar hij voorganger werd van de vrije gemeente De Plantagekerk Stichting 1618/1619 in Schiedam. De gemeente trad in 2009 toe tot de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Ds Van der Want was tevens van 2005 tot 2010 hulppredikant in de HHK Tholen. In 2011 vertrok ds. Van der Want naar Melissant. Naast zijn werk in deze gemeente was hij hulppredikant in Ouddorp. In 2015 ging hij met emeritaat en werd hij hulppredikant in Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen.

Israël nam in zijn predikantschap een belangrijke plaats in. In een interview met het Reformatorisch Dagblad (2015) zei hij daarover: ,,Ik heb door het lezen van de nadere reformatoren en de puriteinen duidelijk te zien gekregen dat God beloften heeft voor Israël.” Ook ontdekte de predikant dat de gelijkenissen die de Heere Jezus in de evangeliën vertelt, voortkomen uit een rijke traditie van volksverhalen. ,,Er zijn wel meer dan 5000 van zulke gelijkenissen van Joodse rabbi’s bekend. Dat neemt niet weg dat de verhalen bij de Heere Jezus een nieuwe lading kregen, juist omdat ze door Hem in vervulling zijn gegaan.” In het interview zei hij tevens dat het afscheid van zijn predikantschap hem zwaar viel. ,,Je gaat je leven overdenken. Je ambtelijk werk. Je tekortkomingen. En je beseft dat de eeuwigheid nadert.”

Ds Van der Want wordt woensdag 8 april begraven in Barneveld. De rouwdienst in de Pnielkerk begint om 11.00 uur.