Over dominees en kosters

door Willem Staat

NIEUW- EN SINT JOOSLAND – Zijn mensen in deze tijd nog geïnteresseerd in het komen en gaan van dominees? Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Dat blijkt uit de kijkcijfers van de rubriek Kerkmensen op deze website. Daar wordt namelijk het meest op geklikt.

Vroeger maakten veel dagbladen melding van het beroepingswerk. Momenteel bieden alleen Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad en Het Friesch Dagblad deze service nog. Zij berichten over heel Nederland. De rubriek Kerkmensen beperkt zich tot het gebied van de Classis Delta en beslaat dus Zeeland en de Zuid-Hollandse regio’s Goeree-Overflakkee, Voorne Putten, Hoekse Waard en Rozenburg.

Daar staat tegenover dat redactielid Margreeth Ernens van www.gelovenindedelta en schrijver dezes in Kerkmensen breed te werk gaan. We berichten behalve over de PKN en de andere protestantse kerkgemeenschappen ook over de Rooms Katholieke Kerk. Behalve over beroepingswerk en benoemingen maken we ook melding van jubilea van kosters, organisten en andere mensen die kerkelijk actief zijn binnen het werkgebied van de classis Delta.

Elders te vinden?

De kranten die stopten met de beroepingsberichten gaven als reden onder meer op dat kerkelijk geïnteresseerden deze informatie elders zouden kunnen vinden. Dat is een aanvechtbaar argument, want is het niet zo dat je over alle mogelijke onderwerpen ook elders aan je trekken kunt komen? Met zo ’n visie maak je je overigens als medium op den duur overbodig.

Nadat Trouw enkele jaren geleden besloot de berichtgeving over het beroepingswerk te staken heb ik daar telefonisch mijn ongenoegen over kenbaar gemaakt, maar dat mocht niet baten. De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), waar ik (evenals collega Margreeth Ernens) tientallen jaren werkte, stopte er al veel eerder mee. De laatste aflevering beroepingsberichten is gepubliceerd op 18 augustus 1992. Daarin stond bij voorbeeld dat ds. A. Baas van de Nederlandse Hervormde Kerk in Lunteren een beroep kreeg uit Urk. Dat hij dit aannam heeft de krant niet meer gehaald.

Monnikenwerk

Vanaf 15 november 2011 maakte de PZC via de blog Monnikenwerk, waarvoor ik ook wekelijks een column in de papieren krant schreef, melding van aangenomen beroepen. De teksten op de blog waren van mijn hand of die van collega Margreeth. Zij deed ook de vormgeving. Het beroepingswerk stond in de rubriek ‘dominees en pastoors’, die maandelijks duizenden malen werd aangeklikt. Veel mensen maakten gebruik van het loopbaanoverzicht van dominees dat altijd stond opgesomd in de berichten. Zulke informatie is handig wanneer er een betrokken predikant komt spreken en je haar of hem wilt aankondigen op een website of kerkblad.

Protestants Zeeland

Mijn laatste werkdag voor de PZC op 30 mei 2015 viel samen met de tweede Zeeuwse Kerkendag, die toen in Goes werd gehouden. Samen met Margreeth heb ik een verhaal over deze Kerkendag gemaakt, onze zwanenzang…

Na mijn afscheid is de weblog Monnikenwerk ontmanteld. Alleen de wekelijkse columns van mijn opvolger José Baars zijn nog terug te vinden in de digitale omgeving van de krant. Een massa berichten over de loopbaan van predikanten ging verloren, tot verdriet van veel mensen.

Na mijn vertrek bij de krant raakte ik betrokken bij het maken van de website over protestants Zeeland. In 2018 vertrok ook Margreeth bij de krant, en we besloten ons samen in te zetten voor deze website, zeker toen de nieuwe classis Delta eenmaal een feit was en de website de naam www.gelovenindedelta.nl kreeg.

Intussen is daar vooral door het werk van Margreeth heel veel informatie over allerlei soorten mensen die een rol spelen in de kerk te vinden onder de rubriek kerkmensen. Deze trok al snel nog meer lezers dan de vroegere afdeling ‘dominees en pastoors’ op Monnikenwerk.

De webredactie van gelovenindedelta.nl: Willem Staat en Margreeth Ernens

Is er in uw gemeente een jubileum van iemand te vieren, komt er een nieuwe dominee, of vertrekt de huidige predikant naar een nieuwe standplaats of gaat hij/zij met emeritaat? Laat het ons weten via gelovenindedelta@gmail.com, zodat wij er een leuk bericht van kunnen maken!