Paasgroetenactie 2018

In de gevangenis gemaakt

Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.

Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Diakenen en ZWO-commissies dragen deze actie

Het zijn de diakenen en ZWO-commissies die deze actie dragen! Zij maken het mogelijk dat er paasgroeten gestuurd worden:

  • naar mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International,
  • naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen,
  • en naar gedetineerden in gevangenissen in Nederland (waar de gevangenispredikanten de kaarten uitdelen).

Zij organiseren deze actie voor hun eigen kerkelijke gemeentes: ze bestellen de kaarten, maken de kaarten en adressen gereed, en verzorgen de plaatselijke publiciteit.

Meer informatie

Thema’s van de paasgroetenkaarten
Informatie over de kaarten en het verzenden
Paasgroetenkaarten bestellen
Gemeenteleden informeren en werkwijze

——————————————————————————————-

Veel gestelde vragen

1. Waarom mag ik mijn adres niet op de Paasgroetenkaarten schrijven?

We vragen u om uw adres niet op de Paasgroetenkaarten te schrijven omdat een gevangene zich daar schuldig door kan voelen, zo antwoordde ds. Joop Spoor (Epafras). ‘Iemand zei me: nu zetten deze mensen hun adres erop, en nu moet ik eigenlijk terugschrijven, maar ik heb daarvoor geen postzegels. Dat is wel onbeleefd, terwijl zij juist zo aardig zijn!’

Uw adres kan echter ook gevangenen – en dat geldt vooral voor Nederlandse gevangenen in het buitenland – in verleiding brengen om u verdere steun te vragen: een slaapplaats, een baan, geld… In het buitenland zijn de adressen van afzenders van kaarten heel geliefd, soms worden ze zelfs verruild of gestolen.

In Nederlandse gevangenissen geldt zelfs de regel dat Paasgroetenkaarten met naam en adres van afzenders niet aan de gevangenen mogen worden gegeven.

2. Ik wil meer doen dan eens per jaar een Paasgroetenkaart versturen.

De drie partners van Kerk in Actie organiseren verschillende activiteiten waarmee u gevangenen kunt ondersteunen. Via hun websites kunt u die mogelijkheden bekijken en u daarvoor opgeven, individueel of als gemeente.

Een paar mogelijkheden:

  • Stichting Epafras
  • Protestants Justitiepastoraat
  • Amnesty International: schrijfacties, bliksemacties.

3. Mogen er aan gewetensgevangenen van Amnesty wel kaarten ‘met religieus getinte groet’ worden gestuurd? Dat is bij gewone schrijfacties vaak verboden.

Het karakter van de Paasgroetenactie verschilt van de schrijfacties van Amnesty zelf. Het doel is om aan gevangenen ‘een Paasgroet’ te sturen, zodat de groet per definitie ‘religieus getint’ is. We selecteren voor deze actie dan ook adressen van gewetensgevangenen die daardoor niet moeilijkheden komen, of die zich daardoor niet beledigd voelen. Voor deze Paasgroetenactie is het dus geen probleem om een (christelijk getinte) groet, wens of gebed op de kaart te schrijven.

4. Waarom zijn er zo weinig Amnesty-adressen’?

Door ander beleid van Amnesty is hun groetenlijst de laatste jaren veel kleiner geworden. En van de mensen, die wel groetenkaarten kunnen ontvangen, kan of mag een deel geen religieuze kaarten ontvangen. Maar voor wie dat wel mag, is elke kaart een hart onder de riem. U leest hier meer over in de Achtergrondinformatie over deze mensen.