Parochies krijgen versterking met nieuwe pastoraal werkster

VLISSINGEN – Bisschop mgr Jan Liesen heeft mevrouw Alida van Veldhoven per 1 september 2019 benoemd tot pastoraal werkster in de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie.

Alida van Veldhoven. foto privécollectie

De benoeming werd bekendgemaakt tijdens de vieringen van afgelopen weekend. De beide parochies hadden al langere tijd te kampen met een bezettingsprobleem sinds het afscheid van pastoraal werker Bernard van Lamoen en pastoraal werkster Jeanine Heezemans.

Alida van Veldhoven (53 jaar) is elf jaar werkzaam in het bisdom Breda, in verschillende pastorale functies. De laatste vier jaar was zij werkzaam als pastoraal werkster in de H. Mariaparochie in Etten-Leur. Mw Van Veldhoven woont in Ossendrecht en zal daar voorlopig ook blijven wonen. In de H. Maria Parochie en de H. Pater Damiaanparochie zal ze naast algemene pastorale taken bijzondere aandacht geven aan het pastoraat voor jonge gezinnen en aan de diaconie.

De presentatie van Alida van Veldhoven vindt plaats tijdens de eucharistieviering op zondag 15 september om 10.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Vlissingen. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe pastoraal werkster.

Bron: Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren