Pastores ingezet bij calamiteitenoefening Veiligheidsregio Zeeland

door Jan Meeusen

GOES – De Veiligheidsregio Zeeland hield zaterdag 25 mei 2019 een calamiteitenoefening in Goes, waarbij ook de GVC (geestelijke verzorging bij calamiteiten), die sinds kort deel uitmaakt van de tweede lijnszorg, volledig werd ingezet. Om ongewenste bezoekers en neveneffecten op social media te beperken werd weinig vrijgegeven over de aard en oorzaak van de ramp.

De tweede lijnszorgers worden gebriefd over de calamiteit in Goes.

In een schoolgebouw van Scalda in Goes werd een ramp gesimuleerd waarbij hulp en ondersteuning van verschillende organisaties nodig was. Er waren meerdere ontploffingen en veel gewonden. Ongeveer 150 hulpverleners deden mee aan deze ‘grootschalige geneeskundige oefening’, onder wie de Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van Scalda. Leerlingen van Scalda speelden de lichtgewonde slachtoffers, vrijwilligers van de Lotus-kring zetten de mensen met zware verwondingen neer en vijf acteurs vervulden de rol van slachtoffers die een shock of trauma hadden. Voor een dergelijke oefening of calamiteit bestaan nauwkeurige procedures en draaiboeken. Die werden nu in de praktijk getest.

De communicatie over een calamiteit of ramp moet er voor zorgen dat de hulpdiensten op tijd komen, dat ze precies (moeten) weten wat te doen en dat ze goed samenwerken. Dit bevordert efficiënt werken, er kunnen zoveel mogelijk mensen worden gered en de schade kan worden beperkt om erger te voorkomen.
Politie, brandweer en ambulancediensten rukten uit naar de plaats des onheils om de brand te blussen, doden en gewonden op te halen en rust en veiligheid te herstellen. In het kielzog van deze diensten kwamen vervolgens hulpverleners ter plaatse voor de tweede lijnszorg. Het Rode Kruis, de GGD, Stichting Slachtofferhulp en de nieuwe groep GVC (geestelijke verzorging bij calamiteiten) verzorgden de opvang van slachtoffers en betrokkenen ter plaatse. Ook hier is communicatie en samenwerking van groot belang. Zij zorgden voor eten en drinken en voor informatie. De betrokkenen werden kort geregistreerd. De tweede lijnszorgers brachten rust door gesprekken te voeren en mensen te kalmeren. Ze controleerden of er mensen – al dan niet (licht) gewond – in psychische nood (shock, trauma) waren geraakt. Voor deze mensen hebben ze speciale aandacht en verzorgen zij een veilige thuiskomst en vervolgzorg.

Diaken Egbert Bornhijm van de rooms-katholieke kerk in het nieuwe hesje van de GVC

De GVC is een taskforce van de Zeeuwse Raad van Kerken. Een kleine groep pastores wordt en is getraind als ‘psycho-sociaal medewerker bij calamiteiten‘. Het vraagt speciale kennis en vaardigheid van pastores die niet altijd bij de theologisch/pastorale opleiding is inbegrepen.
De ervaring leert dat het verrijkend en uitdagend werk is.

Voor de GVC zoeken we nog pastores die willen meedoen om te worden opgeroepen bij oefeningen en  calamiteiten.
Wilt u meedoen? Interesse in de training? Laat het ons weten! Mail naar diaken (bisdom Breda) Egbert Bornhijm: ebornhijm@bisdombreda.nl of geestelijk verzorger Jan Meeusen: meeusen@xs4all.nl