Pater Eugène van Acker sm overleden

Voormalig Maristenklooster Hulst

HULST – Op zondag 8 januari 2017 is te Hulst overleden de weleerwaarde pater E.A.E. (Eugène) van Acker sm. Hij werd geboren 18 augustus 1922 te Heikant. Op 7 oktober 1942 deed hij zijn religieuze professie in de congregatie van de Paters Maristen. Op 21 februari 1948 werd hij tot priester gewijd.
Met ingang van 1 januari 1973 werd pater Van Acker, met goedkeuring van de provinciaal van de congregatie van de paters Maristen, benoemd in de parochie Heilige Gerardus Majella te Terhole. Tot aan zijn emeritaat per 1 augustus 1987 is hij in deze parochie werkzaam geweest.
Pater Van Acker is opgebaard in het uitvaartcentrum “De Ridder”, Spoorweg 4, 4561 XZ Hulst. Daar is gelegenheid om afscheid van hem te nemen op vrijdag 13 januari van 19:00 tot 19:30 uur. Dit is ook mogelijk in de kapel van De Blaauwe Hoeve op zaterdag van 10:15 tot 10:45 uur.
De uitvaartdienst begint zaterdag 14 januari om 11:00 uur in de kapel van De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst. Na de uitvaartdienst volgt de teraardebestelling op de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg te Hulst. (bron: Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg)