Paul Verbeek waarnemend pastoor Boven de Schelde

VLISSINGEN – Bisschop mgr Liesen heeft vicaris Paul Verbeek voor een periode van één jaar benoemd tot parochie-administrator (waarnemend pastoor).

De benoeming was nodig door het overlijden van pastoor Fons van Hees, waarmee het pastoorschap van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie op de Bevelanden (het samenwerkingsverband Boven de Schelde) vacant werd.

De periode van één jaar geeft het bisdom gelegenheid om mogelijkheden te verkennen voor een meer definitieve invulling van het pastoorschap. Verbeek krijgt als waarnemend pastoor de leiding van de parochies, de parochiebesturen en het pastoraal team. Hij trad al eerder als waarnemend pastoor in de beide parochies op tijdens de ziekte van pastoor Van Hees in 2020. Verbeek was de voorganger van pastoor Van Hees in de Damiaanparochie en is als deken en vicaris vertrouwd met Boven de Schelde. Verbeek is pastoor van de Onze Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom en vicaris voor de vicariaten Breda en Middelburg.