Pelgrimskerk Vrouwenpolder viert 700-jarig bestaan

VROUWENPOLDER – De Pelgrimskerk in Vrouwenpolder viert op zondag 26 mei een bijzonder jubileum: in 1324, 700 jaar geleden, werd in Vrouwenpolder de kapel die daar stond, verheven tot Parochiekerk, gewijd aan Maria, Onze Lieve Vrouwe in den Polder.

Vanaf dat moment was er in Vrouwenpolder een zelfstandige geloofsgemeenschap. Begin 17e eeuw werd de kerk in Vrouwenpolder verwoest tijdens de opstand tegen de Spanjaarden. In 1622 werd op dezelfde plek begonnen met de herbouw van de kerk, waarbij de overgebleven muurresten werden gebruikt. Twee jaar later, op Eerste Pinksterdag 26 mei 1624, precies 400 jaar geleden, werd de kerk opnieuw in gebruik genomen. De kerk kreeg de huidige naam Pelgrimskerk in 2004 bij de totstandkoming van de Protestantse gemeente.

Vrouwenpolder gedenkt op zondag 26 mei de ‘geboorte’ van de huidige Pelgrimskerk tijdens een feestelijke eredienst. Voorganger is pastor Maria Opgelder uit Vrouwenpolder.

Aansluitend aan de dienst is er aandacht voor gemeentelid ds Piet Melse, die de hoogste kerkelijke onderscheiding, het draaginsigne in goud met briljant, zal ontvangen. De onderscheiding wordt hem toegekend vanwege het vervullen van het ambt van predikant gedurende zesenzestig jaar, waarin hij verschillende kerkelijke gemeenten heeft gediend. Vanwege zijn hoge leeftijd zal ds Melse niet zelf aanwezig zijn.

Daarna is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn in ‘De Ontmoeting’ achter de kerk. De dienst op 26 mei begint om 10.00 uur.