Pensionering gemeenteadviseur kerkbeheer

foort-groenleer2Op 1 augustus 2016 gaat Foort Groenleer, gemeenteadviseur kerkbeheer van de dienstenorganisatie van de Protestantse kerk in Zuid-Nederland, met pensioen. Hij stopt met zijn werkzaamheden op 1 juni a.s.

Elf jaar heeft hij de gemeenten, met name de kerkrentmeesters en diakenen, en de regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken met raad en daad terzijde gestaan. Vrijwel elke gemeente heeft hij in die periode bezocht om mee te denken bij het oplossen van problemen en het zoeken naar mogelijkheden om het kerkbeheer te verbeteren en te vernieuwen. Vaak liep dat meedenken uit in actieve medewerking of een actie achter de schermen in de regionale netwerk van kerk en wereld, waar hij goed bekend was. De zorg voor de (overtollige) kerkgebouwen lag hem na aan het hart. Het belang van de (kleine) gemeenten stond bij hem hoog in het vaandel. Door de uitgestrektheid van het werkgebied bracht hij vele uren tussen de wielen door.

De Protestantse kerk, in het bijzonder die van Zuid-Nederland, is hem veel dank verschuldigd.

De heer Groenleer heeft er de voorkeur aangegeven in de kring van de beide RCBB’s en de directe collega’s afscheid te nemen. Dat afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden op 18 mei jl. in Breda tijdens een feestelijke vergadering van de beide colleges, in aanwezigheid van de collega’s.

Tot 1 september a.s. zal de heer Groenleer in Zeeland tijdelijk worden vervangen door de heer Gerrit Oosterwijk, gemeenteadviseur kerkbeheer in Zuid-Holland, zal de regio Zeeland voor zijn rekening nemen. Na 1 september a.s. treedt een nieuwe situatie in werking. Op dit moment bevindt de landelijke dienstenorganisatie zich in een transformatieproces als gevolg van de aanvaarding door de synode van een nieuw beleidsplan voor de jaren 2017-2021.

Daarin wordt een vermindering van het personeelsbestand van ongeveer 60 formatieplaatsen voorzien. Dit heeft ook gevolgen voor het werkveld kerkbeheer. Zo zal het huidige advieswerk aan gemeenten en colleges komen te vervallen en op een andere, gereduceerde wijze vanuit de dienstenorganisatie worden georganiseerd. We verwachten dat rond 1 september a.s. bekend zal zijn hoe het plaatje eruit gaat zien. De kerkenraden en colleges ontvangen hierover tijdig bericht vanuit Utrecht.