PG Oosthoek bedankt Gerrit Blaauwendraat met draaginsigne

KLOOSTERZANDE – Jarenlang op allerlei fronten actief in de kerk: de 80-jarige Gerrit Blaauwendraat werd daarom zondag 19 februari door de PG Oosthoek in het zonnetje gezet voor zijn vele verdiensten.

Kerkrentmeester J. Leenknecht reikte hem het VKB-draaginsigne in brons met bijbehorende oorkonde uit voor 15 jaar kerkrentmeesterschap. In zijn toespraakje memoreerde de heer Leenknecht dat Gerrit zich echter al veel langer op dit gebied inzette: al vanaf 1986 komt hij in de notulen voor als kerkrentmeester, wat toen nog kerkvoogd heette. In 2002 maakte hij de restauratie van de Hof te Zandekerk in Kloosterzande mee, zoals ook op een plakkaat daar te lezen valt. Daarna deed hij het wat rustiger aan. Hij bleef echter wel als koster de gemeente dienen. Daarnaast hield hij gevraagd en ongevraagd de tuin en de toren bij. Als (ex)boswachter zorgde hij ook met kerstmis voor een mooie kerstboom in de kerk en had hij de jachtpacht onder zijn hoede. Velen kennen Gerrit ook van zijn mooie boeiende verhalen over vroeger. De PG Oosthoek wil met het draaginsigne en de oorkonde Gerrit dan ook bedanken voor zijn grote inzet en dienstbaarheid.

Gerrit Blaauwendraat met zijn oorkonde, behorende bij het VKB-draaginsigne in brons.