Zionskerk Oostkapelle

PG Oostkapelle sluit met weemoed de deuren van de Zionskerk

door Margreeth Ernens

OOSTKAPELLE – Met weemoed sluit de Protestantse gemeente Oostkapelle met Pinksteren definitief de deuren van de Zionskerk. Het bedehuis is verkocht en wordt binnenkort gesloopt, om plaats te maken voor woningbouw. ,,Veel mensen, ook ik, hebben er moeite mee, maar 40 jaar lang zijn hier in de Zionskerk prachtige dingen gebeurd. Laten we dus vooral met plezier terugkijken’’, zegt Flip Beukenhorst, predikant van de protestantse gemeente.

De gemeente neemt uitgebreid afscheid van de Zionskerk. Op 28 mei, Eerste Pinksterdag, is er een speciale dienst, die begint in de Zionskerk. Halverwege de dienst worden de liturgische attributen naar buiten gedragen, zoals de paaskaars, de kanselbijbel en het doopvont. Dan doet de voorzitter van de kerkenraad de deur symbolisch op slot. Het tweede deel van de Pinksterdienst wordt in de Dorpskerk gehouden, waar wordt gezongen, gebeden en de zegen uitgesproken. Daarna is het tijd om elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

De zondag erna, 4 juni wordt in de Dorpskerk een bijzondere dienst gehouden om de nieuwe start te vieren. Rondom ‘Kerk in het dorp’ is als thema gekozen voor ‘In vuur en vlam’, voortbordurend op Pinksteren. Op zaterdag 27 mei is er een afscheidsconcert in de Zionskerk. Dan is tevens een bijzondere tentoonstelling te zien van doopjurken van alle kinderen die in de Zionskerk zijn gedoopt. Er zullen ook trouwjurken tentoongesteld worden van bruidjes die in de kerk zijn getrouwd.

Daarnaast wordt gewerkt aan een afscheidsmagazine over de Zionskerk. Daarin valt veel te lezen en te zien over de mensen die nú actief zijn in de Zionskerk. Dat loopt van de bloemendienst tot en met de huidige predikant.

Offers

De van oorsprong gereformeerde Zionskerk werd in 1984 aan de Duinweg opgetrokken als multifunctionele ruimte met een jeugdzolder. Veel gemeenteleden bouwden niet alleen letterlijk mee, maar brachten ook grote offers om het gebouw te verwezenlijken. De PG Oostkapelle ontstond in oktober 2005 door de fusie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Oostkapelle. Daardoor beschikt de gemeente over twee kerkgebouwen, want naast de Zionskerk wordt afwisselend de monumentale Dorpskerk gebruikt.

De Zionskerk is verkocht omdat de gemeente de exploitatie steeds moeilijker kon opbrengen. ,,Het betekent natuurlijk ook dat de kerkgang achteruit gaat, het ledental daalt’’, zegt de predikant. De PG Oostkapelle telt op dit moment 557 leden, op een bevolking van 2500 (in de zomer is het aantal inwoners ongeveer 10.000). ,,We hopen natuurlijk dat de nieuwe woningen ook nieuwe aanwas opleveren. Het zal veelal om pensionado’s gaan. De beste manier om in het dorp te integreren is door actief lid te worden van een kerk.’’

,,We treuren natuurlijk, maar laten we de blik vooruit werpen: ook de Dorpskerk is een mooi instrument om kerk te zijn’’, vindt ds Beukenhorst. De verkoop van de Zionskerk heeft genoeg opgeleverd om nieuwe plannen te realiseren. Nu de gemeente straks niet meer over de verschillende vergaderruimtes in de Zionskerk kan beschikken, wordt een deel van de opbrengst gebruikt om de kleine consistorie van de Dorpskerk te verbreden en te verhogen, binnen de normen van de regelgeving voor monumentale gebouwen.

De Zionskerk in Oostkapelle.

De Dorpskerk van Oostkapelle.