Piershil krijgt eindelijk weer eigen dominee

PIERSHIL – De Hervormde gemeente Piershil krijgt na lange tijd weer een eigen predikant met de komst van ds D.C. Groenendijk uit Klundert. Sinds ds R. ten Napel in 2014 met emeritaat ging, was de gemeente vacant.

Ds D.C. (Kees) Groenendijk

David Cornelis (Kees) Groenendijk werd op 29 april 1960 geboren. Na zijn studie theologie aan de Theologische Universiteit van Kampen, met als vooropleiding klassieke talen, werd zijn eerste gemeente in 1989 de Gereformeerde kerk (nu Protestantse Gemeente) Oudemirdum. Daarna verbond hij zich achtereenvolgens aan de Gereformeerde Kerk (PKN) Loppersum (1994), de Gereformeerde Kerk (nu Protestantse Gemeente) Sint Annaparochie (1998), de Gereformeerde Kerk (nu Protestantse Gemeente) Buitenpost (2004), de Gereformeerde kerk (nu Protestantse Gemeente) Rijnsburg (2006) en in 2015 de Gereformeerde kerk (PKN) in Klundert.

Kees Groenendijk is sinds november 2019 afgevaardigde naar de generale synode van de Protestantse Kerk. Daarnaast is hij sinds 2014 secretaris van het hoofdbestuur van het Confessioneel Gereformeerd Beraad/Confessionele Beweging.

Tijdens zijn loopbaan was hij onder meer visitator in de regio Katwijk-Leiden, lid van het moderamen van de classis Katwijk, lid en moderamenlid (scriba 1) van de Provinciale Synode Friesland, voorzitter van de classis Appingedam, moderamenlid (scriba 2) van de Particuliere Synode Friesland Zuid en had hij verschillende consulentschappen, waaronder dat van de gemeente Nij Altoenae.

Ds Groenendijk wilde graag naar de Hoeksche Waard, omdat zijn echtgenote, ds Antje Groenendijk-Meindersma, sinds maart 2019 als predikant is verbonden aan de Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland. Zijn nieuwe standplaats Piershil ligt op een steenworp afstand van Zuid-Beijerland.