Poortvliet ziet ds Ruijgrok naar Waarder vertrekken

POORTVLIET – Ds L.W.C. Ruijgrok uit Poortvliet wordt de nieuwe predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHK) van Waarder (ZH). Hij zal daar de vacante plaats vervullen die ontstond door het vertrek van ds G. Kater naar Arnemuiden in juni 2019. Er werden tijdens zijn predikantschap in Poortvliet tien beroepen op ds Ruijgrok uitgebracht, eer hij het beroep naar Waarder aannam.

Ds Len Ruijgrok

Leendert Willem Charles Ruijgrok (16 december 1956) werd in 1980 hervormd predikant te Bruchem en Kerkwijk. In 1986 verbond hij zich aan de hervormde gemeente van Arnemuiden en in 1990 aan de hervormde gemeente van Middelharnis. Vanaf 1998 stond ds. Ruijgrok in Monster, waar hij in 2004, toen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) tot stand kwam, overstapte naar de Hersteld Hervormde Gemeente. Op 31 augustus 2011 verbond hij zich aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Poortvliet.

Sinds 1990 vervult ds Ruijgrok verschillende functies binnen regionale en landelijke kerkbesturen. Tot 2004 was dat voor de Nederlandse Hervormde Kerk en daarna voor de Hersteld Hervormde Kerk. Zo was hij tijdens zijn predikantschap in Middelharnis voorzitter van de classis Brielle.
In 2013 werd hij preses van de HHK, voor die tijd was hij scriba van het moderamen van de synode van de HHK.
Ds Ruijgrok speelde een grote rol in het verzet binnen behoudende gemeenten tegen de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. In verband daarmee was hij vanaf 1999 voorzitter van het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk

Tijdens de synodevergadering van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk in Veenendaal in maart 2017 werd ds Ruijgrok benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van de hand van Len Ruijgrok verschenen verschillende boeken: Ten Strijden Geroepen, Volg hun geloof na, Om het behoud van de Nederlandse hervormde kerk (co-auteurs K. ten Klooster en R. van Kooten) en De Bruidegom en zijn Bruid.

Tags: