Praktisch ingestelde Marja Bakker stopt noodgedwongen als CV-lid

WE STELLEN STEEDS IEMAND UIT HET ‘CLASSICALE WERK’ AAN U VOOR. DEZE KEER: MARJA BAKKER UIT WOLPHAARTSDIJK, LID CLASSICALE VERGADERING

door Margreeth Ernens

WOLPHAARTSDIJK – Je hebt mensen nodig die praten en mensen die ergens handen en voeten aan geven. Marja Bakker (65) uit Wolphaartsdijk is zo’n organisatietalent dat veel van het praktische werk voor een ringavond van de Ring De Bevelanden op zich neemt. Als diaken van de PG Wolphaartsdijk is ze ook lid van de Classicale Vergadering van de classis Delta. ,,Helaas moest ik eind november afscheid nemen, ik zal het werk heel erg gaan missen.’’

Marja Bakker.

Marja heeft er inmiddels drie maal vier jaar opzitten als diaken en moet dus minimaal een half jaar stoppen. ,,Als diaken kan ik praktisch handen en voeten geven aan het uitdragen van het geloof. Het plan was dat ik het daarna weer zou oppakken, maar ik heb momenteel nogal wat oogproblemen en dat is een behoorlijke kink in de kabel. Je wordt er ook heel afhankelijk door. Ik ben inmiddels in het Rotterdams Oogziekenhuis onder behandeling, maar moet dus noodgedwongen wel even een stapje terug doen. Dat vind ik heel jammer.’’

In het dagelijks leven is Marja shiftleader housekeeping in vakantiepark Port Greve. ,,Ja, dat is een hele leuke baan. Het is schakelen tussen de schoonmaakbedrijven en het park. Ik ben twee dagen per week op het park bezig met controles en doe twee dagen administratief werk.’’

Over de grens

Na haar pensionering wil ze zich weer beschikbaar stellen voor bovenplaatselijk werk in de classis. ,,Je bent dan vooral ‘over de grens’ bezig, je hoort en ziet wat er elders speelt. We hebben als Ring De Bevelanden ieder jaar twee activiteiten. Ook in coronatijd hebben we dat gedaan met Zoomvergaderingen. Onlangs hebben een ringvergadering gehad over de problematiek van kleine kwetsbare gemeenten’’, vertelt Marja. De ruim vijftig deelnemers (‘We waren blij met zo’n enorme opkomst’) voerden een goede open discussie over krimp en vergrijzing. ,,En dat helpt op termijn, door die gesprekken worden extra handvatten aangereikt.’’

De brochure van de classis over de problemen van kleine, kwetsbare gemeenten is volgens Marja wat te moeilijk leesbaar, ,,maar door zo’n ringvergadering wordt tijdens het bespreken veel duidelijk. We lieten iedere gemeente iets schrijven op grote posters, waardoor het gesprek makkelijker wordt. Wij werken als ring al langer met posters: je scheurt een rol behang in delen, en iedere groep schrijft op zo’n poster speerpunten. Ze krijgen twee kleuren stiften om negatieve en positieve dingen te benoemen. Dat werkt.’’

Volgens Marja is het goed dat de discussie over krimp werd gevoerd nog voor het echt nodig is. ,,Er zijn verschillende soorten samenwerking, en niemand staat er negatief tegenover. Dat maakt zo’n vergadering heel functioneel.’’

Schengeberaad

De kerken rondom Goes hebben het gezamenlijke Schengeberaad, waarin activiteiten als workshops, wijnproeverijen en filmavonden worden gedeeld met buurten. ,,Dat Schengeberaad stelden we als voorbeeld op de Ringavond. Zo kun je namelijk ook beginnen. Als je het zelf niet kunt, schuif je bij een ander aan. Zo zijn er gemeenten, waarvan de predikant een te kleine formatieplaats heeft om bijvoorbeeld ook nog thema-avonden te organiseren. Dan kun je dat eventueel met een andere gemeente doen. Dat gaf een goede respons.’’

Marja heeft als lid van de Classicale Vergadering de ‘geboorte’ van zowel de classis Delta als de Ring De Bevelanden meegemaakt. ,,Ik zat in de jaren negentig als kerkrentmeester een jaar of zes in de voormalige classis Goes. Ik maakte de overgang mee toen ik als diaken in de classis Goes zat. Als ik dat vergelijk zijn de vergaderingen van de classis Delta wel heel anders. De classis Delta vergadert meer over inhoudelijke dingen, als bijvoorbeeld synodestukken. Dat is ook goed, want dan hoor je de verschillende meningen. In de synode wordt het beleid gemaakt, maar we moeten er wel van op de hoogte zijn. Ik vind het altijd leuk om verschillende inzichten te horen. De vroegere classis was klein, met minder verscheidenheid. Je ziet dat een beetje terug in de Ringen: die kijken soms heel verschillend tegen iets aan. De classis Delta doet het heel goed en is constructief bezig.’’

Zegeltjesactie

Dat constructief bezig zijn geldt ook voor ‘haar’ Ring De Bevelanden. ,,Als wij het voortouw nemen, kan dat een mooi stimulerend voorbeeld zijn voor de Ringen die nog niet zo van de grond zijn gekomen. Wij hebben al een aantal heel goed bezette avonden gehouden, zoals over het thema vertrouwenspersoon en het thema omzien naar de ander. Iemand uit Rotterdam kwam toen vertellen over armoedebestrijding. Maar een situatie in Rotterdam kun je niet vergelijken met het platteland. Hier leeft men minder in de anonimiteit, daar is het moeilijk om iemand hulp te bieden.  We doen het als gemeente dan ook anders, we hebben drie maal een zegeltjesactie gehouden, waarbij iedereen, ook niet-kerkelijken, kon sparen, zodat we 30 pakketten konden weggeven aan mensen die dat nodig hadden. Je moet als diaconie zorgen dat je de rest van de gemeente meekrijgt. Bij een bijzondere collecte zeggen we van te voren dat we de opbrengst verhogen. Dat heeft effect, want dan hebben de gemeenteleden sneller de neiging om meer te geven. Dat probeer ik op een ringvergadering ook naar voren te brengen.’’

Marja legt uit dat er veel mogelijkheden zijn, omdat het collecterooster laat zien dat er genoeg voor de eigen gemeente wordt gevraagd. Als de collectes goed worden verdeeld over binnenland, regionaal, zwo en dergelijke is er een mooi evenwicht. ,,Kerk in Actie heeft wat dat aangaat een prachtig schema. Er zijn allerlei invalshoeken, die moet je ook aan de gemeente laten zien, je moet je niet blindstaren op een gebiedje. In ons collecterooster kan ook geschoven worden als er bijvoorbeeld een ramp is gebeurd.’’

Energie en geloofsbeleving

Marja heeft het diaconale, ring- en classicale werk altijd met heel veel plezier gedaan en er veel tijd in gestoken. ,,Dat is het natuurlijk niet helemaal. Het geeft je energie en geloofsbeleving, die je met elkaar kunt delen. Het is niet alleen het vergaderen, je bent op een bepaalde manier bezig. Dat kun je niet altijd delen in je kennissenkring. Het is ook een ander niveau van praten, er zit een achterliggende gedachte achter.’’