Prop. Maarleveld nieuwe predikant Numansdorp

NUMANSDORP – De Hervormde Gemeente Numansdorp heeft een nieuwe predikant gevonden in proponent A.T. Maarleveld (1996) uit Bodegraven.

Bram Maarleveld.

Bram (Abraham Teunis) voltooide in 2021 zijn studie aan de PThU en Theologische Universiteit Kampen. Hij ging daarna freelance aan de slag als pastoraal werker in de Hervormde Gemeente Rumpt.

De afgelopen jaren was Bram Maarleveld iedere zomer met een team van IZB-Dabar op de camping in Aalst te vinden, waar hij zich inzette voor animatie en evangelisatie. Hij rondde zijn predikantsopleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam af met een afstudeeronderzoek dat als titel meekreeg ‘Mission Impossible?’, waarin hij de theologie van evangelisatie bij IZB-Dabar onder de loep nam.

Bram Maarleveld wordt zondag 28 augustus 2022 in de morgendienst van 10 uur in de Dorpskerk bevestigd in het ambt van predikant door ds J.H. den Braber. Ds Van Maarleveld zal vervolgens zijn intredepreek houden.