Ring De Bevelanden

(november 2022)

De Ring De Bevelanden  telt ruim 30 kerkelijke gemeenten op Noord- en Zuid-Beveland. Verreweg de meeste daarvan zijn dorpskerken, van hele kleine tot behoorlijk grote. Sommige kleine kerken werken samen in een federatie of zijn korter of langer geleden gefuseerd. Elke gemeente heeft kansen, uitdagingen, vragen en verwachtingen: hoe kunnen wij God en de naaste dienen op deze plek, in dit dorp of in deze wijk? Hoe zijn we missionair, hoe kunnen wij een bron van inspiratie en geloof zijn? En hoe zorgen we ervoor dat we dat over twintig jaar nog zijn?

Voor het nadenken over die vragen hebben we als gemeenten elkaar nodig en zoeken we de ontmoeting met elkaar.

DE RING IN 2022

De Ring De Bevelanden organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor ambtsdragers en belangstellenden rond een thema. In het voorjaar van 2022 stond ‘Veilige Gemeente’ centraal, met de introductie van twee vertrouwenspersonen voor de gemeenten op de Bevelanden. In het najaar van 2022 was er een online bijeenkomst over jeugd en jongeren met inbreng van Vincenza La Porta, een van de auteurs van het boek Samen Jong, en Iris Goudkamp, ambassadeur van Kliederkerk in Nederland.

ONLINE

De online bijeenkomst bleek eerder al een succes omdat het voor een aantal mensen juist drempelverlagend werkt: zo hoeven ze geen einden te rijden naar verre oorden. Daarom organiseert de ringleiding ieder jaar één bijeenkomst online en één op locatie. Die locatie rouleert, zodat we gelegenheid hebben bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken.

LOGO

Kunstenares Jopie Minnaard ontwierp voor de Ring het nieuwe logo: Ontmoeting. De cirkel symboliseert de kring. In de kring zien we een oog – oog voor de medemens. In de wimpers zie je mensfiguren. Onderaan reiken de handen naar elkaar.

De ringleiding van de Ring De Bevelanden bestaat uit:

Bart van Noord, Goes (voorzitter)
Theanne Boer, diaken Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande (secretaris)
Marja Bakker, diaken Wolphaartsdijk (penningmeester)
Leen de Ronde, Kruiningen (lid)

Het contactadres van de Ring De Bevelanden is ringdebevelanden@gmail.com