Ring Goes

Ring Goes

(augustus 2021)

De Ring Goes telt 31 protestantse kerken op Noord- en Zuid-Beveland. Verreweg de meeste daarvan zijn dorpskerken, van hele kleine tot behoorlijk grote. Sommige kleine kerken werken samen in een federatie of zijn korter of langer geleden gefuseerd. Elke kerk heeft kansen, uitdagingen, vragen en verwachtingen: hoe kunnen wij God en de naaste dienen op deze plek, in dit dorp of in deze wijk? Hoe zijn we missionair, hoe kunnen wij een bron van inspiratie en geloof zijn? En hoe zorgen we ervoor dat we dat over twintig jaar nog zijn?

Voor het nadenken over die vragen hebben we als kerken elkaar nodig en zoeken we de ontmoeting met elkaar.

De Ring Goes organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor ambtsdragers rond een thema. In het najaar van 2019 was dat ‘creatief diaconaat’ met een inspirerend verhaal van pionier Nico van Splunter van Geloven in Spangen. In 2020 zijn er vanwege corona geen bijeenkomsten geweest, maar in het voorjaar van 2021 hebben we een geslaagde online ontmoeting georganiseerd rond het thema ‘Kerk-zijn in tijden van corona’.

Online

Het online vergaderen bleek voor een aantal mensen juist drempelverlagend te werken: zo hoefden ze geen einden te rijden naar verre oorden. Daarom heeft de ringleiding vooralsnog besloten om per jaar één bijeenkomst online te organiseren en één op locatie. Die locatie rouleert, zodat we gelegenheid hebben bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken.

Voor najaar 2021 staat een online bijeenkomst gepland over ‘werkzaam vermogen’ met als inleider Ruben van Zwieten die komt vertellen over het project De Nieuwe Poort Zeeland, een toekomstbestendig kerkmodel in Kortgene. In het voorjaar van 2022 willen we samenkomen rond het thema ‘veilige kerk’.

De ringleiding van de Ring Goes bestaat uit:

Ds. Karin van den Broeke, Kats-Kortgene (voorzitter)
Theanne Boer, diaken Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande (secretaris)
Marja Bakker, diaken Wolphaartsdijk (penningmeester)
Marianne Bijkerk, HG Kapelle (lid)
vacature