Ring Haringvliet

(Juli 2020)

De Ring Haringvliet bestaat uit de eilanden Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Rozenburg.

Doel van de Ring: Ontmoeting scheppen en bemoediging en inspiratie voor het kerkenwerk aanbieden. Om dat in lijn met het SaGe-project  te laten lopen heeft de Ring een Regiegroep in het leven geroepen.

De Regiegroep bestaat uit de volgende personen:

Adrie Stolk, Dirksland
Bert de Borst, Den Bommel
Dick ter Horst, Hellevoetsluis
Evert Jan Vledder, Hellevoetsluis
Annabell Magdeburg – de Jong, coördinator. 

SaGe (Samenwerking van Gemeenten)

Het is alweer enkele jaren geleden dat de landelijke kerk het project Samenwerking van Gemeenten in het leven heeft geroepen. In de voormalige classis Brielle is dat opgepakt en werkend geworden. Twee jaar terug hebben we het op een nieuwe wijze een herstart gegeven onder leiding van de huidige projectleider. We werken op drie hoofdlijnen waarmee we uiting geven aan de opdracht en het doel van de Ring en tegelijk ook de gemeenten meer met elkaar verbinden, zo, dat ze van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen maken.

NB: SaGe heeft geenszins als doel gemeenten samen te voegen. Elke gemeente blijft zelfstandig net als tot op heden, maar kan groeien in kwaliteit en – hopelijk ook – in geestelijk opzicht, omdat we elkaar ontmoeten en van elkaars kennis en vaardigheden gebruik kunnen maken.

De drie hoofdlijnen hebben we als volgt uitgewerkt:

Inspiratie, ook wel bemoediging te benoemen.

 1. We beleggen eens per jaar clusterbijeenkomsten. Eén op Voorne-Putten en Rozenburg (VP&R) en de andere op Goeree-Overflakkee (GO – dat waren voorheen drie clusters). Die clusterbijeenkomsten maken ontmoeting mogelijk en via het geloofsgesprek vinden bemoediging en toerusting (inspiratie) een plek.
 2. Eens per jaar nodigen we een ieder uit voor de inspiratieavond. Er zijn al twee van deze inspiratieavonden gehouden, die door deelnemers als waardevol ervaren werden. We trachten met thema’s iets meer te doen dan wat men in eigen gemeente kan ontdekken en meemaken. Zo willen we in 2020 nadenken over Kerkmuziek en wat dat met ons doet in de geloofsbeleving (Mar van der Veer).
 3. In 2019 hebben we een eerste poging gedaan om een Kerkendag in Middelharnis te organiseren. Dat heeft te weinig aanmeldingen opgeleverd om door te laten gaan. We bezinnen ons op een nieuwe Kerkendag in 2021.

Ontmoeting, uitgesplitst per bediening, ambtsgroep. We noemen dat de kringen.

 1. Kringen van Ouderlingen-Kerkrentmeester zijn in beide clusters actief. We wisselen uit en geven tips aan elkaar door. Ook vindt er het geloofsgesprek plaats, waardoor het soms heel materiële werk op een geestelijk plan getrokken wordt en beleefd.
 2. Kringen van diaconieën. Ook deze zijn In beide clusters actief en gericht op toerusting, uitwisseling en ook om gevoed te worden in de classicale betrokkenheid bij Indonesië (via Kerk in Actie). Ook het project Schuldhulpmaatje houdt onze aandacht. In 2020 willen we ook nadenken over hoe we diaconie voor en van het dorp kunnen zijn. De start daarvan was op 16 januari 2020.
 3. Kringen van en voor de jeugd. Afstemming vond Ring Haringvliet-breed al langer plaats. Daar willen we in 2020 iets aan toevoegen door een toerustingsavond te beleggen met Maarten van der Veer en Tamara Hoogstad.
 4. Pastoraat. Hiervoor hebben we geen kring gemaakt, omdat we denken dat de ouderlingen en bezoekers, die bezig zijn met het bezoekwerk, daar minder behoefte aan hebben. Aan hen bieden we jaarlijks een training aan.

Toerusting, waarbij gebruik wordt gemaakt van het aanbod van de academie van de PKN.

 1. Ambtsdrager. Een blended training van twee avonden die het eigene van het ambt laat zien alsmede wat het is om gezamenlijk als drie ambten leiding te geven aan het leven van de gemeente.
 2. Pastoraat. De training ‘Het Pastorale Gesprek’ is ook een blended training die mensen praktisch over drempels helpt en zicht geeft op hoe een gesprek pastorale verdieping kan krijgen.
 3. Diaconaat. De cursus Diaconaat wordt ook aangeleverd door de academie van de PKN. Het initiatief ligt bij de diaconiekring Voorne Putten en Rozenburg.
 4. Incidenteel worden er jeugdtrainingen aangeboden en een training voor scriba’s.