Ring Schouwen-Duiveland-Tholen

Ring Schouwen-Duiveland en Tholen

(mei 2021)

De Ring Schouwen-Duiveland en Tholen (inclusief Sint Philipsland) brengt een dertigtal gemeenten samen die voorheen de Classis Zierikzee vormden. Van het mooie eiland Tholen tot het toeristische Schouwen luisteren gelovigen, verbonden in de PKN, naar elkaar met respect voor verscheidenheid en gretigheid om van elkaar te leren. Gods scheppende en verlossende aanwezigheid in onze wereld is te groot en te alomvattend om door één mens begrepen te worden. Onderlinge bezinning en verrijking is daarom hard nodig om de rijkdom van ons christelijk geloof te bevatten. De ring wil een ruimte bieden waar gemeenten van elkaar kunnen leren. Een agenda die niet overheerst wordt door zakelijke aangelegenheden maar open staat voor inspirerende geloofsgesprekken.

Vitaal en inspirerend

Vanuit die geest zijn er in de afgelopen periode, met zo’n drie avonden per jaar, verschillende onderwerpen besproken. De rode draad in de gesprekken was: hoe kunnen we vitaal en inspirerend kerk zijn in een tijd waarin de aantallen kerkleden in veel gemeenten kleiner worden? Bij de keuze van een onderwerp werd er ook nadrukkelijk gekeken naar bezinningsnotities van de PKN synode. Een eiland vormt immers onderdeel van een groter geheel. De ring begon daarom zijn werk met het bespreken van de notitie van de synode: De Bijbel in het midden. Het geloofsgesprek te midden van verschillen. Hoe luisteren we met respect naar elkaar, ondanks alle verschillen? Hoe laten we de Bijbel aan het woord om betrouwbare wegwijzers te vinden in ons leven?

Missionair

Vanuit die bezinning op het fundament van ons geloof, zocht de ring naar inspirerende manieren van geloofsgemeenschap zijn. Rondom het thema ‘Aanstekelijk kerk-zijn in je dorp/stad … Hoe doe je dat?’ deelden predikanten hun ervaringen. Een missionaire insteek dus. Maar wel op een eigentijdse wijze, van meet en greet maaltijden, open aanbod van alpha-cursussen, exposities voor toeristen, tot retraitedagen en -wandelingen. De realiteit van de vaak steeds kleiner wordende gemeenten werd daarbij niet uit het oog verloren. Wie draagt de missionaire gemeente als er minder vrijwilligers beschikbaar zijn?

Twee ervaren predikanten, onze classispredikant en een voorganger van een baptisten-gemeente, gaven hun visie op de mogelijkheden en beperking van huisgemeenten. Dat gebeurde onder het thema ‘Nieuwe, inspirerende vormen van kerk-zijn’. Deze boeiende gesprekken kregen een vervolg in een avond met jongeren: hoe dromen zij over de kerk van morgen? Een avond stond gepland voor een soortgelijk gesprek met ouderen. Deze avond kon helaas al niet meer doorgaan vanwege de corona epidemie.

Een belangrijk leerpunt van de gehouden bezinningsavonden is dat een goed gesprek over de kerk begint met samen luisteren naar de Bijbel … en elkaar. Elke ringavond begint daarom met een kringgesprek over een gedeelte uit Gods Woord.

Ontmoeting

Helaas hebben er in de afgelopen maanden geen ringavonden kunnen plaatsvinden. De stuurgroep heeft wel overwogen om een digitale oplossing te zoeken, maar heeft daar uiteindelijk van afgezien omdat voor de ring ontmoeting centraal staat. In het najaar 2021 hoopt de ring opnieuw bij elkaar te komen. De centrale vraag zal zijn: hoe pakken we als gemeenten de draad weer op na deze lange periode van beperkingen? Het woord ‘herkerken’ is daarbij gevallen. Ervaringen van de verschillende gemeenten in de ring zullen centraal staan. De stuurgroep hoopt in de komende maanden kerkenraden te benaderen om ervaringen en vragen te delen.

De stuurgroep van de Ring Schouwen-Duiveland en Tholen (met Sint Philipsland) bestaat uit:

Ds. G. van den Berg, Sint Philipsland (tot juli 2021)
Ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk
Ds. S.A. Doolaard, Serooskerke (vanaf juni 2021)
Ds. L.C. de Borst, Zierikzee (vanaf juni 2021)
Dhr. D. Overduin, Poortvliet
Dr. H.T. Wolters, Renesse