Ring Walcheren bijeen

8 november: ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren

De voorlopige leiding van de Ring Walcheren nodigt u van harte uit voor de ontmoetingsbijeenkomst van de Ring op 8 november 2018  in De Ontmoeting, Fort den Haak weg, Vrouwenpolder. Aanvang 19.30 uur
Deze bijeenkomst is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor kerkenraadsleden maar ook voor alle gemeenteleden van de tot de ring behorende gemeenten.

Kerk Vrouwenpolder

Het programma is als volgt:
• 19.15 uur: inloop met koffie en thee
• 19.45 uur, opening gevolgd door een inleiding door Ds. Arie van der Maas.  Hij is sinds 1 september aan de Classis Delta verbonden als classispredikant. In zijn inleiding zal hij in gaan op de taak en functie van de classispredikant en zijn visie op de rol van de ring.
• Aansluitend is er een “oefening in geloofsgesprek” onder leiding van Ds. Van der Maas.
•  21.00 uur PAUZE
• 21.15 uur Benoeming Ring-Leiding.
In de Regeling van Werkzaamheden is opgenomen dat per 1 januari 2019 de leden van Ring-Leiding benoemd worden. De voorlopige Ring-Leiding wordt gevormd door Ds. Gerrit Ruitenburg (Zoutelande, namens het werkverband, voorzitter), Ad Koppejan (Zoutelande), Petra van den Berge (Kleverskerke, penningmeester), Elizabeth de Haan (Nieuw en St Joosland, lid), Hans van Grondel (Vrouwenpolder, lid) en Henk Verweij (Serooskerke, secretaris). Van die voorlopige Ring-Leiding hebben Ds. Ruitenburg, Ad Koppejan en Henk Verweij te kennen gegeven niet verder te gaan. Aan alle gemeenten wordt daarom verzocht om kandidaten aan te dragen voor de vrijkomende plaatsen. Kandidaten moeten lid van een gemeente van de Ring zijn (zie regeling van werkzaamheden), maar hoeven geen ambtsdrager te zijn.

U kunt tot aanvang van deze bijeenkomst kandidaten aanmelden bij de secretaris van de Ring. Indien er méér dan twee kandidaten aangemeld zijn, zal er tijdens de bijeenkomst van 8 november een verkiezing plaatsvinden. De plaats van Ds. Ruitenburg zal worden ingevuld door het werkverband van predikanten en kerkelijk werkers.

  • Indien daar nog tijd voor is er alvorens de sluiting plaats vindt een rondje langs de gemeenten om elkaar deelgenoot maken van zaken die we met elkaar willen delen. • • 21.45 uur afsluiting is er gelegenheid is om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. Wij hopen en rekenen op een hoge opkomst.De volgende ontmoetingsbijeenkomst zal in de week van 6 mei 2019 plaatsvinden. U ontvangt te zijner tijd hiervoor een uitnodiging.Met vriendelijke groet, w.g. Henk Verweij