Ring Walcheren

(november 2022)

De ring Walcheren bestaat uit  23  gemeenten. Onze gemeenten zijn divers. Er zijn grote en kleine gemeenten, gefuseerde gemeenten, en een onlangs gevormde gemeente.  Het geeft de verscheidenheid van de PKN weer.  De ringleiding wil in die verscheidenheid  een rol spelen om elkaar te verstaan en  ontmoetingen tussen deze gemeenten te stimuleren.

De ring Walcheren heeft een ringleiding. De naam is gekozen omdat er een dubbele betekenis mee wordt aangeduid. Ja, leiding geven cq coördineren van de activiteiten voor de ring Walcheren, maar ook in de technische betekenis van het woord: zorgen dat door de ringleiding de boodschap overkomt ook voor mensen die bijna de Christelijke boodschap niet meer verstaan.  De ringleiding wil het geluid van die boodschap verstaanbaarder maken.

De ringleiding bestaat uit de volgende personen:

Lenie Molendijk, PG Oostkapelle,
Jan Maas, PG Koudekerke,
Mariëlle Noordam, PG Vlissingen
vacature

Contactpersoon voor de Ring Walcheren is secreatris van de ringleiding Lenie Molendijk: pkn.ringwalcheren.delta@gmail.com

Bijeenkomsten

Het streven is om twee keer per jaar een avond te beleggen met een actueel onderwerp, een greep uit de onderwerpen:

Mozaïek van kerkplekken, over de verschillende vormen van kerk zijn.

Vertrouwenspersonen in de gemeente, hoe moeten we er mee omgaan?

Milieu:  groene theologie

Diaconaat: Schuldhulpmaatje

Een voorbeeld: Door de diversiteit en relatief veel kleine gemeenten heeft de ringleiding Walcheren de gemeenten van de ring handvatten gegeven voor de invoering van vertrouwenspersonen. Naast een voorlichtingsavond  heeft de ring ook voor de diverse gemeenten het voorbereidend werk gedaan. In plaats dat iedere gemeente apart op zoek is gegaan naar vertrouwenspersonen heeft de ring de coördinatie hiervan op zich genomen.  Er zijn twee personen  (V/M) bereid gevonden om als vertrouwenspersoon op te treden op Walcheren. De gemeenten kunnen een beroep doen op hen, de ring heeft een concept overeenkomst opgesteld die de gemeenten kunnen gebruiken  en verder kunnen invullen. Dit is een voorbeeld van hoe de ring invulling geeft aan haar taak.