Ring Zeeuws-Vlaanderen

(februari 2021)

De Ring Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 14 gemeenten.

Doel van de Ring

De onderlinge ontmoeting van de gemeente(lede)n die behoren tot de Ring Zeeuws-Vlaanderen. Samenwerking tussen de gemeenten ligt niet op het bordje van de Stuurgroep.

Samenstelling stuurgroep

Henk Siersema, (voorzitter) Protestantse gemeente te Hoek
Cor-Elli de Bruijn, Protestantse gemeente te Hoek
Elly Tollenaar, Protestantse gemeente te Hoek
Ds. Aart van Houweling, Protestantse gemeente De Brug, Oostburg/Zuidzande
Arnold Scheele, Protestantse gemeente De Brug, Oostburg/Zuidzande
Attie Ringgoot, Protestantse gemeente Axel
Bernard Kornaat, Protestantse gemeente Axel

Aanspreekpunt voor de Ring Zeeuws-Vlaanderen is Henk Siersema, bereikbaar via siersema@zeelandnet.nl ;voor administratieve zaken scriba Elly Tollenaar via ftollenaar@kpnmail.nl

We zijn begonnen met drie vertegenwoordigers vanuit twee gemeenten, waarbij elk jaar één gemeente zou terugtreden en een andere gemeente de plaats zou innemen.

Met de ervaring van de afgelopen periode hebben we in januari 2019 besloten om dit om te zetten  naar twee vertegenwoordigers van drie gemeenten. Vanuit Hoek en Oostburg zal één persoon terugtreden, Axel stapt met twee personen in, de zittingsperiode zal dan 3 jaar zijn.

Vanuit Oostburg is één persoon teruggetreden, Hoek werkt met een reserve vertegenwoordiger die invalt als een van de anderen niet beschikbaar is.

Ringactiviteiten

In 2019 hebben we vijf Ringzondagen georganiseerd. Een gastgemeente nodigt de andere gemeenten uit om elkaar te leren kennen tijdens een reguliere kerkdienst. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit kan onder het genot van koffie/thee of een eenvoudige lunch.

Iedere gemeente vult dit anders in: in groepjes in gesprek gaan over een bepaald onderwerp of het verzorgen van een presentatie. Heel bijzonder om zo bij elkaar  ‘over de vloer’ te komen.

Naast deze Ringzondagen is er een cursus liturgisch bloemschikken geweest, gekoppeld aan de 40-dagentijd. Ook is een kindermiddag georganiseerd voor ouders en kinderen (2-8 jaar). Deze werd gehouden in de speeltuin en er was ook informatie over kinderbijbels.

1 à 2 keer per jaar komen we als gemeenten bij elkaar voor een Ring-bijeenkomst, met als thema ontmoeten, kennen, onderzoeken en samenwerken. Ook gasten van buiten de Ring Zeeuws-Vlaanderen zijn hierbij al aanwezig geweest.