RK toeristenkerk Zoutelande verkocht

ZOUTELANDE – De toeristenkerk in Zoutelande is per medio juli 2023 verkocht. Aan de verkoop gingen jaren vooraf van intensief overleg tussen het parochiebestuur van de H. Mariaparochie Walcheren en het bisdom Breda over de toekomst van de vier toeristenkerken op Walcheren.

De H. Catharinakerk aan de Bosweg in Zoutelande.

De Emmaus-toeristenkerk in Dishoek blijft voor de eredienst behouden en de overige drie kerken, de Willibrordkapel in Domburg, de Onze Lieve Vrouwe van de Polder in Vrouwenpolder en de Sint Catharinakapel in Zoutelande, worden gesloten en verkocht.

De H. Catharinakapel aan de Bosweg in Zoutelande is gekocht door het echtpaar Krijn en Miriam Verhage-de Munck. Onder de naam De Openlucht wordt in de voormalige kerk de counselingpraktijk van Miriam voortgezet en uitgebreid. Het gaat om een praktijk voor individuele psychosociale therapie en relatietherapie vanuit christelijk perspectief. Het echtpaar wil cliënten een kortdurend verblijf in combinatie met therapie aanbieden. Daarnaast wordt een multifunctionele groepsruimte gecreëerd om wekelijks op vastgestelde momenten een warm welkom te zijn voor mensen die kampen met eenzaamheid. Het echtpaar zal de huidige woning bij de voormalige kerk gaan bewonen. De gemeente Veere had als uitdrukkelijke eis dat het kerkgebouw intact moet blijven en daaraan voldoet het bestemmingsplan van de kopers. Ook het bisdom heeft ingestemd met de verkoop.

Geschiedenis

De H. Catharina-toeristenkerk is de eerste kerk in haar soort, gebouwd in 1958. Omdat er in de eerste helft van de twintigste eeuw in Zeeland nagenoeg geen katholieke kerken waren die grote groepen toeristen in de zomer konden herbergen, stichtte het bisdom Haarlem (waar Zeeland destijds onder viel) een fonds om een aantal strandkerken te bouwen. Voor de toeristenkerk in Zoutelande werd 60.000 gulden gereserveerd. Vanaf 1948 werd geïmproviseerd met het houden van missen in een tent op het strand bij Zoutelande, waar soms duizenden gelovigen aan deelnamen.

Kerstnachtddienst 2017 in de H. Catharina toeristenkerk in Zoutelande.

Ondanks hevige tegenstand van de SGP, die niet graag katholieke kerken zag verrijzen op Walcheren, werd de toeristenkerk in 1958 binnen enkele maanden gebouwd. Op 7 juni 1959 werd de kerk, in aanwezigheid van 1200 kerkgangers, ingezegend door de bisschop van Breda (daar viel Zeeland inmiddels onder). De kerk werd gewijd aan Sint Catharina, de oude patroonheilige van Zoutelande.

Het ontwerp is van architect C.M. van Moorsel en was geheel nieuw voor Nederland: een trapeziumvormig, open atrium omgeven door een galerij. Van Pinksteren tot half september werden er elke zondag eucharistievieringen gehouden in de open lucht. Bij slecht weer kon men schuilen onder de galerij. In 2017 werd er voor het eerst een kerstnachtdienst gehouden. Het kerkje bevat mooie artistieke kruiswegstaties.

© Staatspareltjes