Kerkmensen!

Sinds begin augustus 2016 is de rubriek Kerkmensen toegevoegd aan deze website. In deze rubriek wordt niet alleen melding gemaakt van het gaan en komen van predikanten, pastoors en pastoraal medewerkers, maar ook van jubilea van kosters, organisten en andere mensen binnen het kerkelijk leven in Zeeland.

Doet zich in uw gemeente iets voor rond deze thema’s dan kunt u teksten en desgewenst ook foto’s opsturen naar webredactie@protestantszeeland.nl.

Vervolgens wordt tot plaatsing overgegaan, onder voorbehoud van goedkeuring van de inhoud.

Kerk Aagtekerke kansel