Ruud Louwes nieuwe vice-voorzitter bestuur H. Maria Parochie Walcheren

MIDDELBURG – Bisschop Jan Liesen heeft op 18 maart 2020 Ruud Louwes uit Middelburg benoemd tot vicevoorzitter van het parochiebestuur van de Heilige Maria Parochie Walcheren. Pastoor drs Fons van Hees verleende hem volmacht om als zijn vervanger op te treden bij tal van gelegenheden en zaken.

Ruud Louwes

Ruud Louwes werd geboren in Doetinchem en groeide op in het Gelderse Silvolde. Na zijn studie planologie aan de VAT in Tilburg werd hij juridisch planologisch adviseur in Middelburg (RBOI en Rho).

Daarnaast is hij lid van het OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden) in Middelburg en voorzitter van de afdeling Middelburg-Veere van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Hij was tot zijn benoeming tot vicevoorzitter, bestuurslid van de Heilige Maria Parochie Walcheren, waar hij het vrijwilligersbeleid voor zijn rekening nam.

Eén van zijn hobby’s is zingen: zo is hij tenor bij het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenje en trad hij op als gastheer bij het korenfestival Middelburg Vólkoren. Verder helpt hij bij de opvang van jongeren met problemen. In 2015 werd hij koninklijk onderscheiden.

bron: H. Maria Parochie Walcheren