Sint Laurens vindt nieuwe predikant in Zeeuwse Anke Dekker

SINT-LAURENS – Mw ds. S.M. Dekker wordt de nieuwe predikant van de jonge Protestantse Gemeente Sint Laurens. Zij vervult de vacante plaats die dit jaar (april 2019) ontstond door het vertrek van ds Gerrit Buunk naar Twello. Hij begeleidde in Sint Laurens het samensmeltingsproces van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk tot Protestantse Gemeente.

Ds Anke Dekker

De van oorsprong Zeeuwse Anke Dekker (11 februari 1962) ging in 2007 in deeltijd aan de slag in de Hervormde Kerkgemeenschap Thomas. Thomas betekent Twisk, Hauwert, Oostwoud, Midwoud Allen Samen. (gemeente Medemblik, Noord-Holland). In 2009 werd zij verbonden aan de Protestantse gemeente Sint Catharijnekerk in Brielle. Daar maakte zij een ziekteperiode en strubbelingen met het moderamen door, maar in 2017 kon zij toch weer voorgaan in de Catharijnekerk.

In februari 2019 nam zij afscheid van Brielle, om te gaan werken voor de PKN-kerken in Zeeland. Zij was pastoraal medewerker in Hoek en Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.