Sloop kerken laat grote gaten achter in Middelburg

door Willem Staat

MIDDELBURG – De week van 4 en 5 mei 2022 was extra beladen voor veel mensen die dierbare herinneringen koesteren aan twee Middelburgse kerkgebouwen. Terwijl de slopershamer gretig stukken wegvrat uit De Morgenster in de Breewijk begon in de Hofpleinkerk de sloop van het interieur.

De Hofpleinkerk tijdens Middelburg Volkoren in 2010.

Na een tip van mijn kant besteedde de Provinciale Zeeuwse Courant een paginagroot verhaal aan deze gebeurtenissen. Beide bedehuizen stonden leeg.

Wijkpredikant dominee Jan Nauta leidde op 8 januari 2017 de laatste dienst in de Morgensterkerk. Zijn collega dominee Jacobine Scholte Jong deed 2 juni 2019 hetzelfde in de Hofpleinkerk. Beide bedehuizen waren voor de totstandkoming van de PKN in gebruik bij de Gereformeerde Kerk.

 

De Morgensterkerk stond al enige tijd leeg.

De Morgenster droeg eerder de naam Getuigeniskerk. Het fraaie Van Damorgel verhuisde intussen naar bedehuis De Fontein van de Gereformeerde Gemeente in Berkenwoude.  Dat van de Hofpleinkerk ging naar de Nieuwe Kerk in Middelburg. Op de plaats van de Hofpleinkerk wordt een gezondheidscentrum gebouwd. Op de locatie van de Morgenster komen  twintig levensloopbestendige woningen.

De sluitingen zijn onderdeel van het concentreren van alle diensten van de Protestantse Gemeente Middelburg in de Nieuwe Kerk. Dat leidde ook tot het afstoten van de Oostkerk en de Hoeksteen. De eerste kreeg een culturele bestemming en de tweede is verkocht aan Baptistengemeente De Fontein. Het bedehuis van laatstgenoemde geloofsgemeenschap, bestaande uit voormalige schoollokalen, ging onlangs ook tegen de vlakte. Wie de terreinen overziet merkt dat het verdwijnen van kerken niet alleen geestelijk, maar ook ruimtelijk grote gaten nalaat. Gaten die vaak snel worden opgevuld met woonhuizen.

De sloop van de Morgensterkerk is in volle gang.