Souburgers diaconaal op reis naar Zuid-Afrika

stichtingzuluaidOOST SOUBURG – In het kader van het jaarthema ‘Deel je leven’ heeft de Protestantse gemeente van Oost Souburg plannen voor een diaconale reis naar het Hillcrest Aids Centre in Hillcrest, Kwa-Zulu Natal in Zuid Afrika.

Hillcrest Aids Centre Trust is een in 1990 uit de Methodistenkerk in Hillcrest voortgekomen HIV- en Aids hulporganisatie. Die heeft 60 mensen in dienst en wordt ook gedragen door de inzet van groot aantal vrijwilligers. De organisatie is werkzaam in de Valley of Thousand Hills, een arm gebied waar één van de hoogste HIV-percentages van de wereld voorkomt (30-40%).

Hillcrest Aids Centre beoogt onvoorwaardelijke liefde te tonen en in de praktijk te brengen. De organisatie wil bereiken dat het stigma rond deze ziekte, het aantal nieuwe HIV infecties en het aantal aan AIDS- gerelateerde sterfgevallen uitgebannen wordt. Dat gebeurt door educatie en preventie, stimuleren van testen en counselling na het testen, economische steun en steun aan oma’s die hun klein- en achterkleinkinderen moeten opvoeden. Bovendien is er een hospice waar mensen kunnen bijkomen of waardig sterven mogen. Meer informatie is te vinden op de website www.zuluaid.nl.

De reis wordt als de plannen slagen ondernomen van zaterdag 5 augustus t/m zaterdag 26 augustus 2017 (dit is binnen de schoolvakanties). Er kunnen 15 – 20 mensen mee.

Doelen van de reis:

• Samen groeien in geloof

• Kennis nemen van het werk van een diaconale partnerorganisatie

• Ontmoeting met medechristenen ver weg

• Samen vieren, zingen en muziek maken

• Handen uit de mouwen steken via opknapwerk van huizen of scholen en via het maken van muurschilderingen, opknappen van tuinen en met omheiningen rond gemeenschapstuinen.

• Kennis maken met het land Zuid Afrika, haar historie en de rol die de kerken daarin gespeeld hebben