Sta zondag stil bij Wereldvluchtelingendag

UTRECHT  –  Sta zondag 20 juni – Wereldvluchtelingendag – samen stil bij het lot van mensen op de vlucht. Het gaat momenteel wereldwijd om meer dan 79,5 miljoen vluchtelingen. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood.

Kerk in Actie heeft liturgiesuggesties en een actie om vluchtelingen in uw omgeving te verrassen met Deel je Cake. Deel je Cake is een idee om in coronatijd contact te leggen met ‘nieuwe Nederlanders’ (zoals ‘status-vluchtelingen’ zichzelf liever zien) in uw buurt en hen te verrassen met zelfgemaakt lekkers. Of organiseer plaatselijk een Wake voor vluchtelingen, tegelijk met de inspirerende 24-uurs livestream wakevoorvluchtelingen.nl vanuit het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, de plek van de kerkasielwake in 2018/2019 voor de familie Tamrazyan. Ook is er materiaal om plaatselijk in actie te komen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Natte tenten

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, onder wie veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren ze in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Ontmoeting verandert

Als je vluchtelingen ontmoet doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit. Zo’n ontmoeting doet ook iets met de vluchteling, met zijn of haar gevoel van waardigheid, van zich gehoord en gezien voelen. Ook de vluchteling gaat ons land anders ervaren. In alle wakes en in veel zondagse kerkdiensten op Wereldvluchtelingendag wordt stil gestaan bij ‘ontmoetingen’ en veranderingen die deze teweeg hebben gebracht.

Collecte in de kerken

De collecte van 20 juni heeft als thema Noodhulp Griekenland. Partners van Kerk in Actie helpen vluchtelingen op het eiland Lesbos en op het vasteland.

Huis-aan-huiscollecte

In de week van 22 t/m 27 november wordt gecollecteerd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Er is nog behoefte aan lokale coördinatoren die de collecte in hun wijk of dorp willen organiseren. Aanmelden kan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.