7 dominees voor één prijs

MIDDELBURG  – In vervolg op eerdere series als “Favoriete theologen” en “Theologie bij de tijd” houden  zeven predikanten van de Protestantse Gemeente in Middelburg opnieuw een serie lezingen. Ditmaal wordt aangesloten bij “Middelburg 800” en het jaarthema van de Nieuwe Kerkgemeente:  “Stad”.

,,Vanuit verschillende theologische invalshoeken kijken ze naar ‘ons geloven en ons kerk zijn in de stad waarin wij leven’”, zo melden de initiatiefnemers. Het hele programma kreeg de titel ‘Stadsgedachten’ mee.

De lezingen worden gegeven in kerkgebouw De Hoeksteen aan de Roozenburglaan 22. De deelnemers betalen een onkostenbijdrage van €15,-. Dit is inclusief koffie of thee op deze avonden. Inbegrepen is ook een mooie glossy over de cursus. Gaarne de eerste avond contant betalen.

Geïnteresseerde wordt verzocht zich op te geven vóór 7 januari bij Paulien Couvée (paulien.couvee@pgmiddelburg.nl , 629927) of Jan Nauta (jan.nauta@pgmiddelburg.nl, 625938)

Het is  heel mooi dat het opnieuw gelukt is om een dergelijk programma op te stellen. Het geeft ook voldoening dat predikanten van alle denkrichtingen binnen de kerk samen een dergelijk project  uitvoeren. Hieronder het complete programma.

WS