Stadsklooster Middelburg maakt doorstart

MIDDELBURG – Het Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg maakt een doorstart, zo maakte de stichting vrijdag 13 januari 2023 in een nieuwsbrief bekend. Na een hoopvolle opening in mei 2022 bleken er diverse obstakels te zijn voor een duurzame toekomst. Zo viel een belangrijke financiële pijler weg en moest een interne discussie worden gevoerd over de te volgen koers.

Het Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg, in het centrum van de stad, staat voor zingeving, spiritualiteit en ontmoeting.

Veel betrokken vrijwilligers bundelden de krachten om een mogelijke sluiting te voorkomen. Momenteel bouwen kwartiermakers (pionier van het eerste uur Jan Zwemer, Kees Kort en Marian Bloks) en vrijwilligers aan een nieuwe organisatie en wordt een nieuw stichtingsbestuur gevormd. Het Stadsklooster wil haar bijdrage leveren aan de noodzakelijke verbinding tussen mensen in Middelburg, op Walcheren en in Zeeland, zo valt te lezen in de nieuwsbrief. ‘Zingeving, spiritualiteit en ontmoeting zijn antwoorden op een verschralen van de onderlinge contacten in de samenleving’. Het Stadsklooster werkt in dezen samen met burgerinitiatieven, overheden, welzijnsinstellingen, onderwijs en ondernemers.

Gastvrijheid en aandacht

Activiteiten die al eeuwenlang de bestaansbasis vormen van het stadsklooster (zoals sociale zorg voor Middelburgers) worden opnieuw opgepakt: op hoogtijdagen in de kapel bijzondere ontmoetingsmaaltijden voor kwetsbare medemensen, een open-huis waar je zomaar kunt binnenlopen en ook een welkom-zijn voor een praatje en een kopje koffie of thee ‘met een oortje’. Gastvrijheid en aandacht voor elkaar komt ook terug in tal van andere activiteiten die in voorbereiding zijn, zoals meditatiecursussen, vespers, leeskringen en stadswandelingen met een meditatief karakter.

Samen met de gemeente Middelburg wordt gewerkt aan een inloop-functie voor het Stadsklooster, als onderdeel van de plannen om in iedere wijk en dorp van Middelburg een inloopvoorziening te creëren. Doel van zo’n inloop is het verminderen van gevoelens van eenzaamheid bij zowel ouderen als jongeren.

Zeeuws gesprek

Daarnaast worden themavonden en leeskringen gehouden rond actuele maatschappelijke vragen en initiatiefgroepen opgezet rond sociale innovatie. Een voorbeeld daarvan is het Zeeuws Gesprek, een dialoog tussen experts, bestuurders en betrokken burgers over Zeeuwse maatschappelijk hete hangijzers.

Bestaande activiteiten als de open Huyskamers van het stadsklooster (donderdag, vrijdag en zaterdag), vespervieringen op zondagen en een nieuwe serie Droomavonden met Marga Haas zijn op het programma blijven staan.

Voor meer informatie en contact: Jan Zwemer stadskloostersimpelhuys@gmail.com .