VLISSINGEN – De ANBI-status van een aantal gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland loopt gevaar: zij blijken niet aan de regels en verplichtingen te voldoen die de Belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De PKN vindt dat een zorgelijke ontwikkeling.