UTRECHT - De synode hecht groot belang aan het verantwoord omgaan met het vermogen van de kerk. De commissie ‘Werkzaam vermogen’ heeft voorstellen ontwikkeld om het beschikbare vermogen werkzaam te maken. Vrijdag 19 juni 2020 boog de synode zich over het rapport. ,,Het gaat in het rapport om vermogen, maar het draait om de gemeente,” aldus scriba ds. René de Reuver.
UTRECHT - Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de voltallige Generale Synode kan zich hierin vinden en schaart zich achter de nieuwe visie.