drs Geerten Kok

Tijdelijke versterking pastoraal team Boven de Schelde

MIDDELBURG – Oud-Middelburger drs. Geerten Kok, stafmedewerker bij het bisdom Breda, is door het bisdom voor de periode tot 1 januari 2022 gevraagd om het pastoraal team Boven de Schelde te komen versterken voor een kwart van zijn werktijd.

drs Geerten Kok

Drs Geerten Kok

Kok zal met name de taak van teamleider vervullen. Daardoor krijgt teamleider Alida van Veldhoven de gelegenheid om zich in het komend half jaar op pastoraal-inhoudelijke taken te richten. De besturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. pater Damiaanparochie zijn blij met de toegezegde ondersteuning, ,,maar’’, wordt eraan toegevoegd, ,,we realiseren ons ook, dat er meer stappen moeten worden gezet. We blijven met het bisdom in gesprek over een verdere aanvulling van het pastoraal team.’’ Het Samenwerkingsverband Boven de Schelde kampt al langere tijd met personele krapte.

Bron: H. Maria Parochie Walcheren, tekst Peter Vrancken