‘Toch een beetje verbonden, ondanks alles’

VLISSINGEN – Hoe vul je als gemeente de leemte die is ontstaan door de beperkende maatregelen rondom het coronavirus. Kerkdiensten zijn niet meer mogelijk en er moet creatief worden gedacht om vormen te vinden om toch het contact als gemeenschap te onderhouden. Het blijkt dat er verrassend veel nieuwe ideeën naar boven komen om als gemeenschap elkaar te steunen in de coronacrisis. En door het uitwisselen van deze ideeën komen andere gemeenten ook met initiatieven. De kinderen worden daarbij niet vergeten. Wat vooral naar voren komt is ‘omzien naar elkaar’. Sommige gemeenten, zoals Middelharnis, worden zwaar getroffen door het virus, en hebben steun van uw gebed nodig.

Veel gemeenten in de Delta, vooral die zelf weinig of geen online mogelijkheden hebben, zijn erg blij met de online kerkdiensten die via de classiswebsite www.gelovenindedelta.nl te zien zijn.

Andere gemeenten vieren hun eigen eredienst, zij het dan in gewijzigde vorm. In Hoek verzorgt ds Saskia Ketelaar op de zondagen een verkorte online eredienst, met alleen een ouderling van dienst en een lid van het beamteam. Zo voelt de PG Hoek zich toch een beetje met elkaar verbonden, ook al ziet men elkaar niet. Het besluit om tot en met Pinksteren alleen online diensten te houden, viel de gemeente zwaar, zo laat Marinka Mahu-Maas weten. De kerk blijft op de dinsdagmiddagen  tussen 13.00 en 15.00 uur open, zodat een ieder die dat wil even kan binnenlopen. Het middaggebed is voorlopig vervallen.,,Na de brand (Nieuwjaarsdag 2015, red) hadden we geen gebouw, maar konden we wel diensten houden. Nu hebben we een pracht van een gebouw, maar kunnen we er niet samenkomen. Rare gewaarwording! Maar we blijven positief en vertrouwen erop dat dit ook weer voorbij gaat. Via de website, Facebook en zondagsbrief worden gemeenteleden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.’’

Wat nog wel kon, was woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklok te laten luiden, om nationaal een boodschap van hoop en troost te laten horen.

Heftige gevolgen

Vanuit de Emmaüskerk in Middelharnis laat ds Leendert-Jan Lingen weten dat het coronavirus in en om de gemeente heftig heeft toegeslagen. Verschillende gemeenteleden zijn overleden en een aanzienlijke groep is in thuisquarantaine. De situatie in de gemeente houdt verband met de corona-ontwikkelingen in verpleeghuis Nieuw Rijsenburg waarover ook in de media wordt bericht. De online kerkdiensten worden, zo sober mogelijk, met drie mensen gedaan. Daarnaast plaatst ds Lingen ook preken en meditaties op zijn eigen website www.ljlingen.nl Zie ook NOS: Kerkdienst in verpleeghuis lijkt coronahaard: ‘Nooit gedacht aan heftige gevolgen’

Dominee Ard van den Berg van de Hervormde Gemeente Puttershoek schrijft over gemeente-zijn in deze tijd: ,,Naast de dingen die overal gebeuren, zoals praktische hulpdiensten en veel bellen, zijn wij begonnen met het uitzenden van een doordeweeks programma vanuit de kerk op woensdagavond om 19.15 uur. Het heet ‘Hoop op God’ en heeft een informeel karakter: een wisselende ‘orde’ met tegelijk de vaste onderdelen van begintune, geestelijke muziek, gebed, Schriftlezing en korte meditatie. Aan het programma wordt (naast de koster en de ‘technicus’) meegewerkt door mijzelf (gebed en meditatie) en een vrijwilliger uit de kerkenraad die de muziek aanlevert en eventueel nog iets van eigen keuze. Soms levert ook de organist een bijdrage. We willen dit blijven doen, als bemoediging en inhoudelijk verbindend element voor gemeenteleden thuis, voor zolang de kerk gesloten blijft voor bezoekers. Voor de zondagse internetdiensten en dit programma hebben we inmiddels een Facebook-beeld bij het geluid. We zijn nog aan het zoeken naar verbetering van de beeldkwaliteit.”

Hervormd Numansdorp is zodra de beperkende maatregelen van kracht werden, op de digitale toer gegaan. Voorlopig worden alleen de ochtenddiensten en bijzondere diensten uitgezonden. Ook de kindernevendienst en de catechesegroep worden online gedaan, en uit de reacties blijkt dat iedereen dat prachtig vindt, schrijft ds Jan den Braber. Vanaf komende week is er een belcirkel actief voor heel de (actieve) gemeente. ,,Ik merk dat er erg goed wordt meegedaan met de digitale diensten, en ook krijg ik veel appjes en liederen toegestuurd. Ik zie dat mensen elkaar op deze manier echt vasthouden en elkaar bemoedigen.”

De Wereld Draait Door in Westkapelle

In Westkapelle heeft de Protestantse Gemeente een interactieve manier gevonden om in contact te blijven met alle gemeenteleden. Ouderling en kerkrentmeester Jan Willem Reijnierse schrijft dat de gemeente sinds twee weken elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur een praat-muziekprogramma live uitzendt. Gespreksleider is ds Peter van Bruggen. Er is een gast en er worden live-telefoongesprekken met de kijkers gevoerd. ,,Nu het pastorale werk bijna onmogelijk is geworden kunnen we een stuk verbondenheid creëren met onze gemeenteleden en daarbuiten. Het rechtstreekse contact met gemeenteleden is op deze manier toch nog mogelijk. Het is eigenlijk een Westkappelse variant van ‘De Wereld Draait Door’ in een aangepast tempo”, aldus Reijnierse. De uitzendingen zijn live en terug te zien via kerkdienstgemist.nl.

Ds Pascal Handschin tijdens een van zijn videoboodschappen

De PG Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem is inmiddels overgegaan op videoboodschappen. Ds Pascal Handschin neemt avondgebeden (woensdag) en overdenkingen (zondag) op en zet ze op YouTube. Omdat hij tevens havenpastor is, maakt hij de opnames in het Zeemanshuis. Hij wil met de video’s zijn gemeente bemoedigen en momenten van rust en inkeer geven. ,,Wij moeten en mogen verder, gedragen door Gods rijke zegen.’’ Klik hier voor de video.

Ook de PG Zoutelande gaat op deze manier te werk. Zondag 29 maart was via YouTube een dienst te volgen die twee dagen eerder in de Catharinakerk is opgenomen. De dienst kan bekeken worden via de website van de PG Zoutelande. Dominee Gerrit Ruitenberg heeft alle 350 gemeenteleden er per rondzendbrief op attent gemaakt en hen gevraagd om emailadressen door te geven. De respons is groot. Er komt, zolang er geen reguliere kerkdiensten zijn, elke week een rondzendbrief. Palmzondag, Goede Vrijdag en Pasen zijn er (verkorte) diensten uit één van de drie clustergemeenten (Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande). De dienst wordt vrijdagavond opgenomen en is dan vanaf zondagmorgen via het internet te volgen. ,,Uit enkele reacties lees ik af dat ook mensen die nooit (meer) naar de kerk gaan, nu toch kijken. Dat is een plezierige gedachte”, zegt ds Ruitenberg.

Wekelijks kinderfilmpje

De Thomaskerk in Zierikzee zendt via Kerkomroep niet alleen kerkdiensten uit, maar ook een wekelijks filmpje voor de kinderen. Het is een vervolgverhaal over twee kinderen in coronatijd, gecombineerd met stukjes uit de (kinder-)bijbel en ideeën voor verwerkingen. De filmpjes worden meestal op zaterdag opgenomen en zijn in het overzicht van Kerkomroep dan bij de zaterdagse datum terug te vinden. Het filmpje is ook te zien via de website van de Thomaskerk. De diensten worden tot en met komende zondag gezamenlijk met de gewone hervormde wijkgemeente (Gasthuiskerk) gehouden. Vanaf Witte Donderdag zal die gemeente eigen uitzendingen gaan verzorgen. De kinderfilmpjes zijn ook een gezamenlijk project. Of de kindernevendienstcommissie van de Gasthuiskerk ook eigen kinderuitzendingen zal gaan verzorgen, is op dit moment nog niet zeker. De kans bestaat volgens ds Freek Schipper van de Thomaskerk, dat de filmpjes een gezamenlijk project blijven.

De Protestantse Gemeente Oostvoorne zendt elke zondag een luisterkerkdienst uit via de Kerkomroep. Er worden daarbij allerlei muzikale alternatieven ingezet als een klassieke zangeres, een minicantorij en solo-musici. Elke woensdagavond worden de klokken van de kerk geluid, waarna er een avondgebed in de kerk wordt gehouden met muziek. De kerk is tweemaal per week enkele uren open voor stil gebed en het aansteken van een kaars. ,,Het is goed om te kunnen blijven communiceren dat de kerk in het dorp en voor het dorp ‘open’ is’’, zegt ds Marijke van Selm. In de Paasweek zijn er elke dag internetvieringen en – avondgebeden, die worden afgedrukt op een mooie kaart en huis-aan-huis worden verspreid in Oostvoorne. Velen springen bij voor het pastoraal werk en het blog van ds Van Selm, dat dagelijks op de Facebookpagina en de website wordt geplaatst, wordt (65x) uitgeprint en bezorgd bij ouderen die geen internet hebben. ,,Het is een heel goede manier om in gesprek te blijven, zo ervaren we.’’

Mol’s Hoop

Ds Davy Hoolwerf van Hervormd Stellendam houdt zondags tijdens het ochtendgebed in de kerk een KinderKerkpraatje voor de kinderen van de gemeente: Mol’s Hoop. Daarbij laat hij handpop Mol met de kinderen praten. Via de Kerkomroep en de website kan dit gesprek tussen Mol en ds Hoolwerf worden gevolgd. De kinderen kunnen vervolgens aan de slag met een knutselwerkje. ,,Als je dit knutselwerkje op je kamer hangt, kun je er nog eens naar kijken! Jezus is altijd bij je en slaapt nooit!’’ Verder houdt de gemeente vanuit thuis elke doordeweekse dag een ochtend- en avondgebed van een half uur.

De PG Aagtekerke en Domburg houden op zondag een kort morgengebed, dat wordt uitgezonden via kerkomroep.nl. Verder luisteren gemeenteleden naar de dienst via Gelovenindedelta.nl of naar de dienst vanuit Westkapelle via Kerkdienstgemist.

De PG Aardenburg, die zelf alleen geluid van een dienst kan laten horen, verwijst ook naar de dienst op deze website, die wekelijks vanuit één van de Ringen van de classis Delta komt. Ds Edward van der Kaaij van de PG Aardenburg-Sint Kruis laat weten dat hij de dertig gemeenteleden via de nieuwsbrief en handgeschreven ansichtkaarten op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Op deze manier doet hij ook pastoraal werk. Via de kerk worden maaltijden rondgebracht, in plaats van dat er een gezamenlijke maaltijd wordt gebruikt.

Mathilde Meulensteen, kerkelijk werker in Nieuwdorp en Oudelande, schrijft dat de federatie van gemeenten in de Zak van Zuid-Beveland materiaal zal gaan gebruiken van opwegnaarpasen.nl. ,,Het biedt mensen handvatten om thuis iets op te pakken.’’

Bart van Hasselt van de PG ’s Heer Abtskerke/Sinoutskerke complimenteert classispredikant ds Arie van der Maas met de online dienst vanuit de Mozeskerk uit Biezelinge en zegt uit te kijken naar de volgende dienst. ,,In ’s Heer Abtskerke was de kerk gisteren voor het eerst dicht. Vrijdag en zaterdag hebben we bij alle dorpsbewoners een Nieuwsbrief in de bus gedaan.’’ Daarin staat dat iedereen die zich alleen voelt en gewoon een praatje wil maken, en even niemand in de buurt heeft om zijn hart te luchten, kan bellen met een van de gemeenteleden. Maar in ’s Heer Abtskerke/Sinoutskerke zijn ze ook praktisch: ook als er klusjes gedaan moeten worden als boodschappen doen, de hond uitlaten, vervoer, etc kan er worden gebeld. ,,Ook de gemeente Borsele heeft initiatieven gestart om de bewoners in onze gemeente te steunen. Dus maak gebruik van de aangeboden hulp en blijf niet alleen tobben!’’ Ook de Johannes de Doper-kerk liet woensdag weer de klokken van hoop en troost horen.

Vanuit Kamperland bericht ds Jacolien de Lange dat de vieringen via Kerkdienstgemist veel meer kijkers trokken dan verwacht, ,,en daar zijn we dankbaar voor.” Elke dag zet ds De Lange dank- en gebedspunten op de Facebookpagina van de PG Kamperland, haar eigen Facebook en onder ‘blog van de dominee’ op de website van de gemeente. Met #biddenalsdekerkklokluidt is de gemeente dagelijks op afstand met elkaar verbonden in gebed. De kerk is driemaal in de week open en men kan dan een gebed of gebedspunt schrijven in het voorbedeboek, dat wordt meegenomen in de zondagse viering. De diaconie heeft via een brief alle leden van de gemeente hulp aangeboden. Zelf maakt ds De Lange elke dag een rondje door het dorp om contact te leggen door middel van ‘zwaai-pastoraat’: bewust voor het raam gaan staan, soms aanbellen en met zwaaien en gebarentaal toch even contact te leggen.

Ds Egbert Rietveld van de PG Nisse-Hoedekenskerke-‘s Heer Abtskerke houdt nauw contact met de drie voorzitters van de kerkenraden over praktische zaken, maar ook voor een tekst en woord ter bemoediging. Via een digitale nieuwsbrief worden de gemeenteleden op de hoogte gehouden. Ds Rietveld houdt een dagelijks belrondje met verschillende gemeenteleden. Verder plaatst hij op de website van de gemeente bezinningsteksten voor de verschillende diensten.

Transparantie

De Hervormde Gemeente in Tholen (Grote Kerk) nodigt geen gastpredikanten meer uit voorlopig. Ds Willem Meijer gaat iedere zondag live voor in de audiodienst, en geeft dan meteen de stand van zaken weer van de zieken in de gemeenten. De gemeenteleden waarderen deze transparantie heel erg, volgens gemeentelid Leen Moerland. ‘s Middags wordt een oude, aangepaste leesdienst uitgezonden. ,,We doen ons best om het gemeente-zijn toch uit te dragen”, aldus Leen Moerland. Voor de kinderen van de zondagsschool is een speciaal interactief programma opgezet via Facebook, WhatsApp en YouTube. Verschillende mensen brengen in het programma een boodschap of lied naar voren en de kinderen mogen een speciaal werkje doen, dat, afhankelijk hoe het wordt aangeleverd, nog in dezelfde uitzending wordt gepresenteerd (anders de week daarop). Klik hier voor het programma. Burgemeester en voorzitter van het crisisteam Tholen, Ger van de Velde-de Wilde, heeft de kerkbesturen en kerkenraden in haar regio in een brief uitgelegd, dat catechisaties niet aangemerkt kunnen worden als een religieuze samenkomst. Voor catechisaties geldt hetzelfde als voor onderwijs: lessen in de vorm van samenkomsten zijn momenteel verboden. Alleen als er op digitale wijze catechisaties worden gegeven, waarbij geen sprake is van een samenkomst dan bestaan daar geen bezwaren tegen.

Vanuit de PG Schouwen aan Zee (kern Burgh) schrijft ds Janneke Herweijer (tevens ambulant predikant PG Brielle) dat hun kerkdiensten via internet te zien zijn, roulerend over de westhoek. Het pastoraat wordt gedaan via de telefoon en met kaartjes. Zo wordt met Pasen een bijzondere kaart bij de kerkbode gedaan. In het zorgcentrum Brielle heeft zij een mooie kaart gemaakt voor alle daar verblijvende gemeenteleden. In Burgh wordt inmiddels een bloemenactie opgezet voor de pastorale contacten.
Ds Bertie Boersma van de kern Scharendijke deelde met ons hoe Palmzondag in haar gemeente werd gevierd. Twee mensen van de kindernevendienstleiding hadden tasjes met attributen voor het versieren van een palmpasenstok bij gezinnen gebracht die zich hadden aangemeld. Het eerste deel van de dienst was dan ook voor de kinderen bedoeld. De deelnemende gezinnen moesten foto’s maken die op Facebook en de website van de gemeente werden geplaatst. Jong en oud hebben ervan genoten en dus zal deze laagdrempelige opzet vaker worden toegepast: aan het begin van de dienst een moment voor de kinderen, die vooraf materiaal hebben gekregen om mee aan de slag te gaan.

Palmpasen

Leonie Dominicus van de Kindernevendienst van de Maartenskerk in Wemeldinge bedacht een leuk idee om toch Palmpasen te kunnen vieren. ,,We vieren Palmpasen (5 april) gewoon thuis. Als jullie aan mij doorgeven of je Palmpasen mee wilt vieren en met hoeveel kinderen, dan zorgen wij dat er vrijdag 3 april in de Koorkerk een tasje klaar staat met de benodigdheden’’, zo laat zij op Facebook weten. Het verzoek is daarnaast om een foto met je (pleeg)kind en de palmpaasstok naar dominee Dick Steenks te appen die er dan iets leuks mee doet tijdens de kerkdienst die op Palmpasen wordt uitgezonden.

 

Ook ds Paulien Couvée van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg heeft al een uitnodiging voor een online Palmpasen-optocht de deur uitgedaan. ,,In deze bijzondere tijd zoeken we verbinding met elkaar en daarom organiseren wij dit. Zo kunnen we in verbondenheid met elkaar Palmpasen vieren.’’ Iedereen, jong en oud, kan meedoen. In de nieuwsbrief van de gemeente wordt uitgelegd hoe thuis een Palmpasen-stok kan worden gemaakt. Vervolgens moet er een foto van worden gemaakt die opgestuurd moet worden naar palmpasen@nieuwekerkgemeente.nl. Tijdens de online kerkdienst op zondagmorgen 5 april komen alle foto’s voorbij in een mooie optocht. Die zal ook te zien zijn op de website en op Facebook. Tijdens de optocht wordt het lied ‘Dans en zing: Hosanna voor de koning!’ gezongen. Om dat thuis te kunnen oefenen wordt de tekst met muziek meegeleverd in de nieuwsbrief.

In Kleverskerke wordt er alles aan gedaan om mensen verbonden met elkaar te laten zijn en zo elkaar te steunen in deze tijd. Het Jeugdteam, dat normaal eens per maand voor jonge gezinnen aan de slag gaat, heeft een tandje bijgezet en is vanaf nu wekelijks actief. ,,Zo staat Bijbels onderwijs centraal in een sfeer van gezelligheid voor alle leeftijden”, schrijft Rosemarie Havinga van de PKN Kleverskerke. Ze verwijst hierbij naar een video, waarin wat ideeën voorbij komen. ,,De techniek van Prezi is ook makkelijk in te zetten voor bijvoorbeeld pastorale ondersteuning. Een kort moment van bezinning, een lied en dan samen via een chatgroep zoals in TEAMS elkaar spreken en zien. We blijven ontwikkelen, ook voor de ouderen. Dat gaat nu in sneltreinvaart, noodgedwongen, maar dat levert mooie dingen op.’’  Klik hier voor de video.

Ds Annet Ravensberg van de PG Tweestromenland (Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en Zwartewaal) schrijft dat nu de gemeente zelf geen kerkdiensten houdt, zij verwijzen naar onlinediensten, zoals op Gelovenindedelta.nl en tv-diensten van elders. Omdat zij drie kerkgebouwen hebben, is er geen kerkomroepinstallatie. De gemeente is wel gestart met een nieuwsbrief. Voor de Stille Week en Pasen wordt inmiddels gewerkt aan een eigen korte viering die mensen thuis kunnen bekijken.

Vanuit Oostburg laat ds Aart van Houweling van de Protestantse Gemeente de Brug weten dat zijn gemeente sterk inzet op pastoraat. Inmiddels is er een pastorale brief op alle adressen van de kerkelijke gemeente bezorgd. De werkgroep pastoraat legt, telefonisch of met een kaartje, met alle leden contact. Zo krijgen ouderen een aanbod om bijvoorbeeld te helpen met het doen van boodschappen. Ook jongeren krijgen een signaal. Op de woensdagavonden worden de klokken van hoop en troost geluid. ,,Je zou kunnen zeggen, dat PG De Brug zich in de gegeven omstandigheden conform de kalender van het kerkelijk jaar, nu wat naar binnen keert, tot haar bronnen, in de hoop daarna sterker vrijmoedig naar buiten te kunnen treden”, zegt ds Van Houweling.

Goede vrijdag – Veere zingt met het carillon

Het carillon in de stadhuistoren van Veere

Predikant Jouke Droogsma uit Veere bedacht met de beiaardier het volgende idee: ,,Ons hele stadje willen we oproepen om op vrijdag 10 april om 19.00.uur ‘s avonds het lied Ga met God, Lied 416 uit het liedboek te zingen vanuit de tuin, vanuit het raam, vanuit de deur, die openstaat, niet naar een centrale plek maar gewoon vanuit je eigen plekje. Het carillon zal dit dan begeleiden. Ik heb ondertussen ook de andere beiaardiers op Walcheren benaderd en we gaan de komende dagen een brief schrijven naar de vereniging van de beiaardiers of zij dit door willen geven aan de mensen. Verder wil onze beiaardier daarbij nog iets spelen uit de Mattheus Passion, Daar is dan iedereen verder vrij in. Dit zou op veel meer plekken kunnen, in Friesland zingen ze dit lied in het Fries.”

De Gereformeerde Kerken in Yerseke en Krabbendijke hebben besloten geen diensten vanuit hun kerk te streamen, omdat waarschijnlijk slechts een beperkt deel van de gemeenteleden die diensten zal volgen. Ds Taede Deelstra meldt dat er naast informatie op hun website, daarom een rondzendbrief op alle adressen is bezorgd, en dat het de bedoeling is dat dat vanaf nu wekelijks zal gebeuren, ook per e-mail. In de nieuwsbrief staat een liturgie voor een ‘thuiskerkdienst’ inclusief preek. De liederen kunnen worden meegezongen via YouTube, want bij elk lied wordt een link gegeven. Verder staat de nieuwsbrief vol met nuttige links waar kerkdiensten kunnen worden gevolgd en, voor wie wat meer wil, links naar (gratis) studies over bijvoorbeeld het jodendom. De kinderen kunnen via de eigen website van de kerk materiaal voor Vertel het Maar downloaden en ook voor de tieners staan er speciale links. Zij kunnen bijvoorbeeld een online jeugddienst van Beam volgen. Ook in de gemeente Yerseke-Krabbendijke luiden de klokken op woensdag om de boodschap van hoop en troost te verkondigen.

Hervormd Krabbendijke houdt iedere zondag een ochtenddienst, waarbij naast de predikant, één vertegenwoordiger per ambt aanwezig is. De dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl en via de eigen website. De aanwezigen zingen niet zelf, maar laten opgenomen psalmen, gezangen en liederen horen. Op dezelfde manier wordt iedere woensdagavond een meditatief moment opgenomen dat via de kerkomroep te beluisteren is. De wekelijkse zondagsbrief wordt zowel digitaal als op papier bij de gemeenteleden bezorgd.

Zorggroep Ter Weel in Goes geeft, omdat er geen kerkdiensten zijn, alle bewoners van de zorggroep met Pasen en met Pinksteren een nummer van het blad Open Deur. Aad van Liere, coördinator van de vrijwilligers & welzijn van Zorggroep Ter Weel hoopt de bewoners op deze manier toch te ondersteunen. Het blad Open Deur biedt elke maand op toegankelijke wijze verhalen, beelden, gedachten en gedichten rond een kerkelijk, liturgisch thema dat mensen raakt. Met Pasen is dat ‘Gewond leven’.

C*-Team

Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland heeft het C*-Team in het leven geroepen. De C van: – Christus die ons geloven, hopen en liefhebben leert, maar ook van – Community, de gemeenschap van De Open Hof, – Communicatie, luisteren en omzien naar elkaar, – Coördinatie, zoeken naar verbinding, – Crisis, voor welke uitdagingen stelt deze ons en – Continuïteit, hoe houden we het vol. Het C*-Team is op weekdagen te bereiken in De Huiskamer, 0186-612936. Van daaruit worden acties bedacht om mensen met elkaar te verbinden in deze moeilijke tijd. Ook het bel-pastoraat wordt gecoördineerd: ongeveer 25 gemeenteleden die contact leggen met andere gemeenteleden. Verder worden kaartjes die kinderen hebben gemaakt rondgebracht. De dominee gaat ’s morgens vroeg zingen bij jarige kinderen met een kaart en een cadeautje. ,,We zoeken contact met die mensen die het nu extra zwaar te verduren krijgen: de gezinnen met een gehandicapt kind, de mantelzorgers en de mensen waar de thuiszorg is weggevallen. We zijn blij dat we de kerkdiensten kunnen continueren maar eigenlijk nog veel blijer met alle steun en medewerking die we krijgen om de verbinding met elkaar stevig te houden”, schrijft ds Lyonne Verschoor.

De werkgroep Levensbeschouwing van ‘t Kerkje van Ellesdiek uit Ellewoutsdijk groet iedereen hartelijk op afstand. Een maandelijkse oecumenische bieeênkomst in een Zeeuws streekdialect zit er voorlopig niet in. ,,Het is stil in het kerkje. Geen dames die de koffie al gereedzetten, geen geroezemoes van binnenkomende bezoekers, geen altijd verrassend bloemstuk van Janny. Maar vooral: geen Zeeuws. We hadden ons verheugd op de komst van Maarten Wisse, wat zou hij verteld hebben in het Walchers? En Leuny de Kam in april? En Krijn van der Jagt in mei in het Schouws? We kunnen alleen maar hopen dat we dat allemaal nog tegoed hebben. We moeten het allemaal  tijdelijk missen maar we zijn alvast begonnen met het voorbereiden van de volgende bijeenkomst. Wanneer die wordt gehouden weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we ernaar uit zien om jullie allemaal weer te ontmoeten en we hopen dat we dat in goede gezondheid kunnen doen.”

Scriba Bert Otto van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam laat weten zondag 29 maart een ‘orgeldienst’ te houden, die via kerkdienstgemist.nl te beluisteren is. In deze dienst wordt orgelspel afgewisseld met lezingen. ,,In april willen we zoveel mogelijk diensten zelf online doen via kerkdienstgemist.nl.”

Op de website van de landelijke Protestantse Kerk wordt dagelijks een liveblog Geestkracht bijgehouden, waarin staat te lezen hoe elders kerk-zijn in coronatijd wordt beleefd.

Wilt u ook met andere gemeenten delen hoe in uw gemeente wordt omgegaan met de beperkende maatregelen, laat het ons weten en mail naar gelovenindedelta@gmail.com

 

 

Tags: