Trudy van Hoof adviseur bestuur H. Mariaparochie

VLISSINGEN – Trudy van Hoof uit Vrpuwenpolder  is door het parochiebestuur benoemd als adviseur voor de missionaire kerk in het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren. Dat is vrijdag 27 2021 maart bekend gemaakt in de Nieuwsbrief van de parochie.

Trudy van Hoof.

Trudy is binnen de parochie een bekend gezicht onder meer als coördinator van de werkgroep van de toeristenkerk Vrouwenpolder.

Als adviseur van het parochiebestuur zal Trudy zich inzetten voor het vormgeven van de missionaire kerk in de parochie. Dit is een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen voor de parochie. Hiervoor neemt zij de komende tijd, samen met anderen, initiatieven gericht op meer verbinding binnen de parochie en verdieping van de geloofsbeleving. Daarnaast zal zij zich ook bezig houden met enkele andere activiteiten van het parochiebestuur.

bron: H. Maria Parochie Walcheren