Uitnodiging Delta Inspiratiedag vaak over het hoofd gezien

WEMELDINGE – De vragenlijst, die na het annuleren van de Delta Inspiratiedag werd uitgezet, geeft een aantal opmerkelijke uitkomsten, maar geen eenduidig beeld. De Inspiratiedag, die op 5 november 2022 zou worden gehouden, werd geannuleerd wegens een te laag aantal aanmeldingen. Om een beter beeld te krijgen van de motivatie van mensen om zich al dan niet aan te melden kon een vragenlijst worden ingevuld via gelovenindedelta.nl en de nieuwsbrief van de classis Delta.

In totaal vulden 84 mensen de enquête in. Opmerkelijk was dat een relatief groot aantal mensen aangaf niet gezien te hebben dat opgave vooraf noodzakelijk was voor deelname aan de Inspiratiedag. Ook werd aangegeven dat zij eerdere aankondigingen en uitnodigingen hadden gemist.

Het blijkt qua communicatie dus een uitdaging te zijn om met een dergelijke uitnodiging niet alleen de scriba of kerkenraadsleden te bereiken, maar ook andere vrijwilligers en gemeenteleden.

Boeiend programma

Veel mensen, onder wie ook degenen die zich niet hadden aangemeld voor de Inspiratiedag, gaven aan dat ze het geboden programma boeiend vonden. Er werden ook suggesties voor verbetering aangedragen zoals dat het een vrij breed programma van opzet was en focus werd gemist. Anderen gaven aan meer te voelen voor kortere (ook wel online) bijeenkomsten, gericht op één bepaald onderwerp. Dat laatste past ook beter in een druk leven. De grote afstand tot de gekozen locatie (Middelharnis) werd ook regelmatig genoemd als reden om niet te komen.

Als hoofdredenen om wél naar de Inspiratiedag te komen stonden ontmoeting van mensen uit andere gemeenten en het opdoen van inspiratie bovenaan. Uit de aangedragen suggesties voor thema’s kwamen naar voren jeugdwerk, missionair werk, duurzaamheid en aansluiten bij de actualiteit als kerk.